Інформація для авторів

Зараз Вісник є одним з основних фахових видань даної тематики в Лівобережній Україні, надає можливість друкувати результати наукових досліджень науковцям вищих навчальних закладів не лише Харкова, але й інших міст України (Київ, Одеса, Львів, Суми, Хмельницький, Дніпропетровськ та ін.), а також науковцям близького й дальнього зарубіжжя. Постійно підвищується науковий рівень статей, збільшується кількість публікацій англійською мовою, залучаються іноземні автори, члени редколегії та рецензенти.

В університеті сформована географічна та геологічна наукові школи, теоретико-методологічні основи якої закладені у працях докторів географічних наук, професорів Л.М. Нємець, К.А. Нємця, С.В. Кострікова та докторів геолого-мінералогічних наук – професорів П.В. Заріцького, В.Г. Суярка, І.В. Височанського. Всі вони є членами редакційної колегії як нашого Вісника, так й інших видань України та Зарубіжжя.