Редакційний штат

Суярко Василь Григорович – голова редколегії, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: vgsuyarko@gmail.com , https://orcid.org/0000-0002-3693-4767 , Scopus ID 57197837320

Чуєнко Олександр Володимирович – відповідальний секретар, завідувач міжкафедральної навчальної лабораторії по дослідженню порід, мінералів і викопних організмів ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: chuenko@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0001-6717-4695 , Scopus ID 57194198192

Височанський Іларіон Володимирович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри геології ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: vysochanskyi@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0002-0226-3926

Крайнюков Олексій Миколайович - доктор географічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: alkraynukov@gmail.com , https://orcid.org/0000-0002-8199-0477 

Лур’є Анатолій Йонович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри гідрогеології ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: hydrogeology@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0003-4836-5781 

Некос Алла Наумівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: alnekos999@gmail.com , https://orcid.org/0000-0003-1852-0234 , Scopus ID 56437731700

Нємець Людмила Миколаївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: ludmila.nemets@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0001-9943-384X , Scopus ID 56786611400

Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії та картографії, декан ФГГРТ, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: vilinaperesadko@gmail.com , https://orcid.org/0000-0002-2439-2788 , Scopus ID 57207846229

Сегіда Катерина Юріївна – заступник голови редколегії, доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: kateryna.sehida@gmail.com , https://orcid.org/0000-0002-1122-8460 , Scopus ID: 57207849189

Черваньов Ігор Григорович – заступник голови редколегії, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії та картографії ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

e-mail: chervanyov@ukr.net , https://orcid.org/0000-0001-7818-8558 , Scopus ID 57203525207

Бартащук Олексій Вацлавович – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут природних газів, м. Харків.

e-mail: alekseybart@gmail.com, http://orcid.org/0000-0001-7831-6134

Білецький Володимир Стефанович – доктор технічних наук, професор, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків.

e-mail: biletsk@i.ua , https://orcid.org/0000-0003-2936-9680 , Scopus ID 56962707500

Жовинський Едуард Якович доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу пошукової та екологічної геохімії Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, м. Київ.

e-mail: zhovinsky@ukr.nethttps://orcid.org/0000-0003-1601-5998 , Scopus ID 16070029100

Загнітко Василь Миколайович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

e-mail: zagnitkow@i.ua , Scopus ID 6507580266

Коваленко Григорій Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, Директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, м. Харків.

e-mail: grygoryk0@gmail.com , https://orcid.org/0000-0002-7891-5628 , Scopus ID 7004882230

Фик Ілля Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків.

e-mail: ifyk@karazin.ua , https://orcid.org/0000–0002–7453–5636 , Scopus ID 57194451220

Хоха Юрій Володимирович – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем геотехнології горючих копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів.

e-mail: khoha_yury@ukr.net , https://orcid.org/0000-0002-8997-9766 

МІЖНАРОДНА РАДА

Адамчик Здислав – доктор габілітований, Інститут прикладної геології (м. Глівіце, Польща).

e-mail: zdzislaw.adamczyk@polsl.plhttps://orcid.org/0000-0002-5925-4676

Володченко Олександр Сергійович – доктор географічних наук, професор Інституту картографії Дрезденського технічного університету (м. Дрезден, Німеччина).

e-mail: Alexander.Wolodtschenko@mailbox.tu-dresden.de , Scopus ID 6508177840

Мелікадзе Георгій – доктор геологічних наук, Інститут геофізики Тбіліського державного університету імені Івана Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія).

e-mail: melikadze@gmail.com , Scopus ID 24317586500

Сасмаз Ахмет  – доктор геології, професор, декан факультету геології Фіратського університету (м. Елязиг, Туреччина). 

e-mail: asasmaz@gmail.com , https://orcid.org/0000-0003-1154-732X , Scopus ID 6603383192, Researcher ID: V-8309-2018

Солецкі Анджей Томаш   габілітований доктор, професор Інституту геологічних наук Вроцлава, Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща).

e-mail: andrzej.solecki@uwr.edu.pl , http://orcid.org/0000-0002-5570-4721 , Scopus ID: 6603395678

Станайтіс Саулюс Альгірдович – доктор географії, професор, завідувач кафедри географії і туризму, Литовський університет освітніх наук (м. Вільнюс, Литва).

e-mail: saulius.stanaitis@leu.lt , https://orcid.org/0000-0002-7919-9547 , Scopus ID 6504382111

Челар Мичал   професор, декан факультету гірничої справи, екології, керування процесами та геотехнології Кошицького Технічного університету (м. Кошиця, Словаччина).

e-mail: michal.cehlar@tuke.sk , https://orcid.org/0000-0001-9670-6195 , Scopus ID 6506888229