Інформація для читачів

На факультеті геології, географії, рекреації і туризму склалась ціла низка наукових шкіл (геологічна, біогеохімічна, гідрогеологічна, географічна). На факультеті функціонує аспірантура з геологічних, географічних наук, а також спеціалізовані Вчені ради по захисту кандидатських дисертацій (спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія, 04.00.06 – гідрогеологія та 04.00.17 – геологія нафти та газу). За період з 2009 по 2014 р. у цих Вчених радах було захищено понад 20 кандидатських дисертацій.