Геотермобаричні особливості Борисівського родовища та їх врахування при підрахунку запасів газу

В. В. Самойлов

Анотація


Борисівське газоконденсатне родовище розташовано на північному борті Дніпровсько-Донецької западини. У його розрізі виділяються елізійний та термодегідратаційний гідрогеологічні яруси. Через що спостерігаються відмінності у баричних особливостях покладів у різних ярусах. Особливості геологічної будови північного борту не сприяли широкому поширенню термодегідратаційного ярусу, тому усі його притаманні ознаки не будуть повністю виражені. На прикладі підрахунку запасів газу показано як було визначено початкові термобаричні умови у покладах. Оскільки залишкова товщина осадочної товщі у термодегідратаційному ярусі не дозволяє утворюватися аномальним пластовим тискам, тому при визначенні початкових пластових тисків можна використовувати як стандартний графоаналітичний метод, так і розрахунок тисків від вимірів у покладах газу.
Ключові слова


термобаричні умови; термодегідратаційний ярус; підрахунок запасів газу

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaritskyy, O.P., Zinenko, I.I. (2003). Henetychna skhema zonal'nosti elementiv osadochnoyi systemy DDZ – osnova efektyvnoho osvoyennya vuhlevodnevykh resursiv. Pytannya rozvytku hazovoyi promyslovosti Ukrayiny: Zb. nauk. prats. Ukrndihaz. Kharkiv, 30, 9-15.

Korcenshtejn, V.N. (1991). Metodika gidrogeologicheskih issledovanij neftegazonosnyh rajonov. M., Nedra, 419.

Zotov, G.A., Aliev, Z.S. (1980). Instrukcija po kompleksnomu issledovaniju gazovih i gazokodensatnihplastov i skvazhin. M., Nedra, 301.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Заріцький, О. П. Генетична схема зональності елементів осадочної системи ДДЗ – основа ефективного освоєння вуглеводневих ресурсів [Текст] / О. П. Заріцький, І. І. Зіненко // Питання розвитку газової промисловості України : Зб. наук. праць. – Харків : Укрндігаз, 2003. – Вип. 30. – Геологія … – С. 9-15.

2. Корценштейн, В. Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоносных районов [Текст] / В. Н. Корценштейн. – М. : Недра, 1991. – 419 с.

3. Инструкция по комплексному исследованию газових и газокоденсатнихпластов и скважин [Текст] / Под ред. Г. А. Зотова, З. С. Алиева. – М. : «Недра», 1980. – 301 с.

Copyright (c) 2015 V. V. Samoylov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.