Особливості геологічної будови і перспективи газоносності Зміївського виступу фундаменту

V. G. Suyarko, Ju. V. Yakymenko, L. V. Ishenko

Анотація


Розглянуто особливості геологічної будови та визначено перспективи газоносності Зміївського виступу фундаменту. Зʹясовано, що характер будови пасток та їхній літологічний склад обумовлені структурою Зміївського блоку, від чого також залежить і ступінь насичення вуглеводнями.

Осадові породи виступу, що представлені теригенно-карбонатними відкладами палеозою, мезозою та кайнозою, розбиті розривними порушеннями різних напрямків та соляними штоками. Це створило передумови для формування різноманітних за походженням і формою вуглеводневих пасток. Серед них переважають тектонічно- та літологічно-екрановані різновиди. Аналіз геологічних, літологічних та тектонічних досліджень особливостей території досліджень дозволив визначити як можливі шляхи та напрямки міграції вуглеводневих флюїдів, так і місця їх накопичення у пастках не лише у породах Зміївського виступу фундаменту, а й на частині північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини.


Ключові слова


вуглеводні; структура; міграція; пастка; поклад

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vysochanskyi, I. (2015). Naukovi zasady poshukiv ne sklepinnykh pastok vuhlevodniv u Dniprovsko-Donetskomu avlakoheni, 236.

Gavrish, V. (1969). Glubinnye struktury (razlomy) i metodika ih izuchenija na primere Dono – Dneprovskogo progiba, 269.

Gavrish, V. (1986). Zalozhenie, razvitie Dneprovsko–Doneckoj vpadiny i problema ejo krupnomasshtabnogo tektonicheskogo rajonirovanija. Geol. Zhurnal, 46, 4, 3-16.

Demʹianenko, I. (2001). Hipsometrychni poverkhy naftohazonosnosti fanerozoiu Dniprovsko – Donetskoi zapadyny. Monohrafiia, 156.

Eremenko, N., Krylov, N., Pecjuk, J. (1989). Jekranirujushhie sposobnosti fljuidov i ih rol' v processah, migracija gaza i nefti. Generacija i migracija nefti. Dokladi geologov na XXVIII sessii mezhdunarodnogo geologicheskogo kongressa, 15-23.

Izotopnye i bituminologicheskie metody pri poiskah nefti i gaza (1988). Sbornik nauchnyh, 162.

Bakirov, V. (2015). Novitni problemy heolohii. Material naukovo-praktychnoi konferentsii do 100-richchia vid Dnia narodzhennia V. P. Makrydina, 188.

Suiarko, V., Kryvulia, S. (2013). Izotopy vuhlevodniu – yak kryterii doslidzhen skupchen vuhlevodniv. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina, 1049, 65-67.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Височанський, І. В. Наукові засади пошуків не склепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому авлакогені [Текст] / І. В. Височанський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 236 с.

2. Гавриш, В. К. Глубинные структуры (разломы) и методика их изучения на примере Доно–Днепровского прогиба [Текст] / В. К. Гавриш. – К. : Наукова думка, 1969. – 269 с.

3. Гавриш, В. К. Заложение, развитие Днепровско–Донецкой впадины и проблема её крупномасштабного тектонического районирования [Текст] / В. К. Гавриш // Геол. журнал, 1986. – Т.46, №4. – С. 3-16.

4. Демʼяненко, І. І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніп-ровсько–Донецької западини : монографія [Текст] / І. І. Демʼяненко. – Ч. :Чернігівський ЦНТЕІ, 2001. – 156 с.

5. Еременко, Н.А. Экранирующие способности флюидов и их роль в процессах, миграция газа и нефти [Текст] / Н. А. Еременко, Н. А. Крылов, Ю. А. Пецюк. // В сб. “Генерация и миграция нефти”. Доклади геологов на XXVIII сессии международного геологического конгресса (Вашингтон, июль 1989). – С. 15-23.

6. Изотопные и битуминологические методы при поисках нефти и газа [Текст] / Сборник научных трудов. – М.: ВНИИгеоинформсистем, 1988. – 162 с.

7. Бакіров, В.С. Новітні проблеми геології [Текст] / Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня народження В. П. Макридіна. Харків, 21-23 травня 2015 р. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2015. – 188 с.

8. Суярко, В. Г. Ізотопи вуглеводню – як критерій досліджень скупчень вуглеводнів [Текст] / В. Г. Суярко, С. В. Кривуля // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія», 2013. – №1049. – С. 65-67.

Copyright (c) 2015 В. Г. Суярко, Ю. В. Якименко, Л. В. Ищенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.