Закономірності розміщення бітумо-гідротермальних асоціацій у геологічних структурах Західно-Донецького грабену

Л. В. Іщенко

Анотація


Розглянуто закономірності розміщення бітумо-гідротермальних асоціацій у геологічних структурах Західно-Донецького грабену. Підкреслено, що основними тектонічними елементами регіону є довгоживучі глибинні розломи з якими пов’язані процеси тепломасоперенесення, які проявляються у гідротермальній мінералізації в породах, новітніх і сучасних тектонічних рухах, підвищеній напруженості теплового поля, а також висхідному розвантаженні ендогенних газів, вуглеводневих флюїдів та вод глибокого формування.

Встановлено, що характерною рисою регіону є присутність в антиклінальних структурах бітумо-гідротермальних асоціацій, які у зонах розущільнення гірських порід представлені з одного боку як рудною (ртутною та ртутно-поліметалічною) так і безрудною (кварц-карбонатною) мінералізацією, а з іншого – бітумами. На думку автора, головною причиною такого співіснування у геологічному просторі є, передусім, спільні шляхи міграції мінералоутворюючих флюїдів різної геохімічної спеціалізації.

Виходячи з того, що основні геолого-структурні та геохімічні особливості Західно-Донецького грабену сформувалися у ларамійську фазу альпійського тектогенезу, вона й стала причиною значної інтенсифікації процесів тепломасоперенесення, внаслідок якого утворилися гідротермаліти, що тісно співіснують у геологічному просторі з різноманітними вуглеводневими сполуками – від метанових газів до твердих бітумів. 


Ключові слова


бітумо-гідротермальні асоціації; вуглеводні; гідротермаліти; геологічні структури; тепломасоперенесення; флюїди; міграція; глибинний розлом; грабен

Повний текст:

PDF

Посилання


Belous I. R.,Kirikilica S. I. (1973) Jendogennye rudnye formacii rtutnyh i svincovo-cinkovyh rudoprojavlenij. Mineralogicheskij sbornik L'vovskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.Franko,27, 220–228.

Belous I.R. (1986)Osobennosti perehoda riftovoj zony v skladchastuju oblast' na primere Bol'shogo Donbassa. DAN SSSR,3,676-680.

Voznyak D.K. (2007)Mikrovklyuchennya ta rekonstruktsiya umov endohennoho mineraloutvorennya. Naukova dumka,279.

Gavrish V.K. (1986) Zalozhenie, razvitie Dneprovsko-doneckoj vpadiny i problema ee krupnomasshtabnogo tektonicheskogo rajonirovanija.l Geol.zhurnal, 4,3-16.

Ivan'tishina O. M., Pen'kov V. F., Uspenskij V. A., Shumljanskij V. A. (1982) Gidrotermal'nye bitumy Slavjanskogo rtutnogo mestorozhdenija. Rtutnye mestorozhdenija Donbassa. Naukova dumka,177–187.

Zaciha B. G. (1989) Kristallogenezis i tipomorfnye osobennosti mineralov rtutnogo i fljuoritovogo orudenenija Ukrainy. Kiev, Naukova dumka,189.

Ishchenko L. V. (2016) Kryteriyi heokhimichnykh poshukiv nafty i hazu v skhidniy chastyni Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny. Materialy KhII Vseyukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Suchasna heolohichna nauka i praktyka v doslidzhennyakh studentiv i molodykh fakhivtsiv». Vydavnychyy tsentr Kryvoriz'koho natsional'no universytetu,73–76.

Ishchenko L. V. (2016) Bitumo-hidrotermal'ni asotsiatsiyi Druzhkivs'ko-Kostyantynivs'koyi antyklinali (Donbas). Materialy IV Vseukrayins'koyi molodizhnoyi naukovoyi konferentsiyi-shkoly "Suchasni problemy heolohichnykh nauk",70–73.

Kaljuzhnyj V. A. (1978) Sovremennoe sostojanie problemy "Uglerod i ego soedinenija v endogennyh procesah mineraloobrazovanija (po vkljuchenijam v mineralah)". Uglerod i ego soedinenija v endogennyh procesah mineraloobrazovanija Kiev, Naukova dumka,3–16.

10. Klitchenko M.A., Sujarko V.G. (1989)Postoenie geologo-geneticheskih modelej rtutnyh mestorozhdenij na primere Nikitovskogo rudnogo polja (Donbas).Geologija rtutnyh mestorozhdenij,57-68.

11. Kuznecova S. V. (1971) O rudnoj mineralizacii severo-zapadnogo Donbassa. Mineralogicheskij sbornik L'vovskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.Franko, 2, 111–123.

12. Lazarenko E.K., Panov B.S., Pavlishin V.N. (1975) Mineralogija Doneckogo bassejna, Kiev, Naukova dumka, 254 s.

13. Panov B. S. (1982) Izotopno-geohimicheskie dannye i genezis rtutnoj mineralizacyii Nikitovskogo rudnogo polja / B. S. Panov. Rtutnye mestorozhdenija Donbassa. Kiev, Naukova dumka,119–126.

14. Redder Je. (1970) Fljuidnye vkljuchenija kak relikty rudoobrazujushhih fljuidov. Geohimija gidrotermal'nyh rudnyh mestorozhdenij. Moskva, Mir, 428–479.

15. Skarzhinskij V.I. (1973)Jendogennaja metallogenija Doneckogo bassejna. Kiev, Naukova dumka, 204.

16. Sujarko V.G. Shevchenko O.A. (1996) O sovremennoj aktivizacii drevnih gidrotermal'nyh sistem. Gornyj zhurnal DNTU, 2, 95-97.

17. Sujarko V.G. (2006) Geohimija podzemnyh vod vostochnoj chasti Dneprovsko-Doneckogo avlakogena . Har'kov: izd. HNU im. V.N. Karazina,296.

18. Suyarko V.H., Zahnitko V.M., Lysychenko H.V. (2010) Strukturno-heokhimichni kryteriyi prohnozuvannya skupchen' vuhlevodniv (na prykladi Zakhidno-Donets'koho hrabenu). Kyyiv, Salyutis,83.

19. Shumljanskij V.A. (1983) Kimmerijskaja metallogenicheskaja jepoha na territorii Ukrainy. Kiev, Naukova dumka, 220.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Белоус И. Р. Эндогенные рудные формации ртутных и свинцово-цинковых рудопроявлений / И. Р. Белоус, С. И. Кирикилица // Минералогический сборник Львовского государственного университета им. И. Франко. – 1973. – №27. – С. 220–228.
  2. Белоус И. Р. Особенности перехода рифтовой зоны в складчастую область на примере Большого Донбасса / И. Р. Белоус // ДАН СССР. – 1986. – №3. – С. 676–680
  3. Возняк Д. К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення / Д. К. Возняк. – К.: Наукова думка, 2007. – 279 с.
  4. Гавриш В. К. Заложение, развитие Днепровско-донецкой впадины и проблема ее крупномасштабного тектонического районирования // Геол. журнал. – 1986. – №4. – С. 3-16.
  5. Гидротермальные битумы Славянского ртутного месторождения / О. М. Иваньтишина, В. Ф. Пеньков, В. А. Успенский, В. А. Шумлянский // Ртутные месторождения Донбасса. – Киев: Наукова думка, 1982. – С. 177–187.
  6. Зациха Б. Г. Кристаллогенезис и типоморфные особенности минералов ртутного и флюоритового оруденения Украины / Б. Г. Зациха. – Киев: Наукова думка, 1989. – 189 с.
  7. Іщенко Л. В. Критерії геохімічних пошуків нафти і газу в східній частині Дніпровсько-Донецької западини / Л. В. Іщенко // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців». Видавничий центр Криворізького національно університету. – 2016. – С. 73–76.
  8. Іщенко Л. В. Бітумо-гідротермальні асоціації Дружківсько-Костянтинівської антикліналі (Донбас) / Л. В. Іщенко // Матеріали IV Всеукраїнської молодіжної наукової конференції-школи "Сучасні проблеми геологічних наук". Київ: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2016. – С. 70–73.
  9. Калюжный В. А. Современное состояние проблемы "Углерод и его соединения в ендогенных процесах минералообразования (по включениям в минералах)" / В. А. Калюжный. – Киев: Наукова думка, 1978. – С. 3–16.

10. Клитченко М. А. Постоение геолого-генетических моделей ртутных месторождений на примере Никитовского рудного поля (Донбас) / М. А. Клитченко, В. Г. Суярко // Геология ртутных месторождений, 1989. – С. 57-68.

11. Кузнецова С. В. О рудной минерализации северо-западного Донбасса / С. В. Кузнецова // Минералогический сборник Львовского государственного университета им. И.Франко. – 1971. – С. 111–123.

12.  Минералогия Донецкого бассейна / Е. К. Лазаренко, Б. С. Панов, В. Н. Павлишин. – К.: Наукова думка, 1975. – Ч. І. – 254 с.

13. Панов Б. С. Изотопно-геохимические данные и генезис ртутной минерализацыии Никитовского рудного поля / Б. С. Панов // Ртутные месторождения Донбасса (сборник научных трудов). – Киев: Наукова думка, 1982. – С. 119–126.

14. Реддер Э. Флюидные включения как реликты рудообразующих флюидов / Э. Реддер // Геохимия гидротермальных рудных месторождений. – Москва: Мир, 1970. – С. 428–479.

15. Скаржинский В. И. Эндогенная металлогения Донецкого бассейна/ В. И. Скаржинский. – Киев, 1973. –204 с.

16. Суярко В. Г. О современной активизации древних гидротермальных систем / В. Г. Суярко, О. А. Шевченко // Горный журнал ДНТУ. – 1996. – № 2(4). – С. 95-97.

17. Суярко В. Г. Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена / В. Г. Суярко. – Харьков: изд. ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. – 296 с.

18. Суярко В. Г. Структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів (на прикладі Західно-Донецького грабену) / В. Г. Суярко, В. М. Загнітко, Г. В. Лисиченко. – Київ: Салютіс, 2010. – 83 с.

19. Шумлянский В. А. Киммерийская металлогеническая эпоха на территории Украины / В. А. Шумлянский. – К.: Наукова думка, 1983. – 220 с.

Copyright (c) 2017 Л. В. Іщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.