ОЦІНКА РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ СУПРОВОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Наталія Миколаївна Гончарова, М. В. Родіоненко

Анотація


У статті на основі аналізу науково-методичної літератури та ресурсів мережі Інтернет розглянуто зміст веб-сайтів із питань супроводження навчального процесу в початковій школі.

Ключові слова


початкова школа; ресурси Інтернет; сайт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика: монографія / Ю.В. Драгнєв; Держ. закл. «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 476 с.

Інформаційно-аналітична оцінка ресурсів Інтернету з питань охорони здоров’я дітей та підлітків / Н.М. Коренев, Т.П. Сидоренко, Т.В. Фомина, та ін. // Наука та наукознавство. – 2011. – № 3. –С. 85-91.

Преподавание в сети Интернет: учеб. пособие / отв. редактор В.И. Солдаткин. – М. : Высшая школа, 2003. – 792 с.

Свірепчук І.А. Інформатизація освіти як основа впровадження інформаційних технологій в процес професійної підготовки фахівця [Электронный ресурс] / І.А. Свірепчук // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». 14 січня 2015. – К.: ЦУЛ. – Режим доступа: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1262

Pasha S. N. Modern preconditions of preparation of the future teacher physical education to professional activity in the conditions of informatization of education / S.N. Pasha // Scientific Youth: Education and Science. Book of abstracts of the III International scientific-practical Іnternet-conference. February, 18, 2013. – Lugansk: Globus, 2013. – pp. 183 – 184.

Shuo Guan Informationization and Development of Physical Education / Shuo Guan // Procedia Engineering, Vol. 29, 2012. – P.3567-3571.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017