ЕТЮДИ НА ПЛЕНЕРІ

Julii Skakandiy

Анотація


У статті розкривається етюд, як особливий вид мистецького твору і етапи реалізації сформованого художником мистецького задуму. Охарактеризовано процес роботи над етюдом з його послідовними етапами – від ідеї творчого задуму, мотивації, через композицію, колористику, технічні прийоми. Сконцентровано увагу на особливостях зображувальних засобів реалізації осмисленого твору. Теоретичні основи, положення і їх трактування підкріплені практичними прикладами з досвіду автора та класиків світового мистецтва. Вони спрямовані на формування у студентів мотивації й необхідності набуття якостей самодостатності і самобутності під час навчання. Стаття буде цікавою для студентів і викладачів мистецьких навчальних закладів.Ключові слова


етюд; пленер; живопис; мистецький задум; мотив; мотивація; композиція; колористика; зображувальне середовище; самобутність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бялыницкий-Бируля В. К. Наши учителя. О методе преподавания пейзажа / В. К. Бялыницкий-Бируля // Мастера Советского искусства о пейзаже. – М. – С. 31–42.

Короткевич С. В. Пленер в пейзажах Александра Иванова / С. В. Короткевич // Труды Всероссийской

Академии художеств. – М., 1947. – С. 23–45.

Лясковская О. А. Пленер в русской живописи XIX / О. А. Лясковская. – М., 1966. – С. 8–12.

Маслов Н. Я. Пленер / Н. Я. Маслов. – М.: Просвещение, 1984. – 110 с.

Мельничук І. Ю. Методика викладання живопису та композиції під час літньої сесії / І. Ю. Мельничук. – Міністерство культури України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 2013. – С. 30–47.

Bialynitskii-Birulia V. K. Nashi uchitelia. O metode prepodavaniia peizazha / V. K. Bialynitskii-Birulia // Mastera Sovetskogo iskusstva o peizazhe. – M. – S. 31–42.

Korotkevich S. V. Plener v peizazhakh Aleksandra Ivanova / S. V. Korotkevich // Trudy Vserossiiskoi Akademii khudozhestv. – M., 1947. – S. 23–45.

Liaskovskaia O. A. Plener v russkoi zhivopisi XIX / O. A. Liaskovskaia. – M., 1966. – S. 8–12.

Maslov N. Ia. Plener / N. Ia. Maslov. – M.: Prosveshchenie, 1984. – 110 s.

Melnychuk I. Yu. Metodyka vykladannia zhyvopysu ta kompozytsii pid chas litnoi sesii / I. Yu. Melnychuk. – Ministerstvo kultury Ukrainy; Natsionalna akademiia obrazotvorchoho mystetstva i arkhitektury. – K., 2013. – S. 30–47.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018