СУЧАСНІ КІНЕТИЧНІ ЛАНДШАФТНІ ІНСТАЛЯЦІЇ

Valeria Iyevleva, Elena Herzhan

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з пошуком та вивченням сучасних кінетичних інсталяцій у ланд­шафтному дизайні, що пов’язано з незначним застосуванням кінетичної скульптури в українському ландшафтно­му мистецтві. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні компаративного та аналітичного методів дослідження. Зазначений методологічний підхід піддає аналізу можливість створювати рухливі об’єкти з метою знаходження нових динамічних форм для ландшафтних інсталяцій та застосування їх в навколишньому середо­вищі. Наукова новизна. Стаття розширює уявлення про сучасну скульптуру не тільки в статиці, а й у динаміці, що можливо із залученням оптичних ілюзій. Аналіз можливостей сучасних технічних засобів суттєво збільшує можливості дизайнерів у створенні ландшафтних інсталяцій. Висновки. Осмислення розвитку оптичних ілюзій у кінетичному мистецтві та застосування, окрім штучних матеріалів, а й електроенергії, природних властивостей вітру і води уособлюють різноманітні закордоні зразки кінетичної скульптури. На сьогодні закордонна ландшафтна індустрія досить розвинена у плані застосування кінетичних інсталяцій у ландшафтному мистецтві.


Ключові слова


ландшафтний дизайн; мистецтво; кінетична скульптура; ландшафтні інсталяції; оптичні ілюзії, оп-арт; рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Бычков В. В. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская. - М.: ИФ РАН, 2006. - 239 с.

Гавронський В. П. Новые материалы и технологии, изменившие облик скульптуры ХХ века. / В. П. Гав- ронський // Вісник ХДАДМ. - 2013. - № 3. - С. 121-125.

Гарсія Е. Дивовижні скульптури, які кінетично гіпнотизують / Е. Гарсія. // Land Art. - 2014. Режим доступу: http://landarchs.com/amazing-kinetic-sculptures-hypnotize.

Колейчук В. Ф. Кинетизм / В. Ф. Колейчук. - М.: Галарт, 1994. - 160 с.

Колейчук В. Ф. Новейшие конструктивные системы в формировании архитектурной среды / В. Ф. Колей¬чук. - М.: БуксМарт, 2016. - 128 с.

Сандер Ван де Путт. Джайлс Рейнер і його запаморочливі водні скульптури / Сандер Ван де Путт // Land Art. - 2015. - Режим доступу : http://landarchs.com/giles-rayner-and-his-mind-bending-water-sculptures.

Эймерт Д. Искусство и архитектура. ХХ век / Д. Эймерт / пер. з англ. А. А. Якобсон, Н. К. Яковлева. У 2 томах. - М.: Бертельсманн Медиа Москау АО, 2001. - 256 с.

Ялініч Ю. Неймовірні кінетичні скульптури рухаються за допомогою вітру / Ю. Ялініч // Міжмор'я. - Режим доступу: http://intermarium.com.ua/nejmovirni-kinetychni-skulptury-ruh.

Bychkov V.V., & Mankovskaya N.B. (2006). Aesthetics: Yesterday. Today. Always. Moscow: IF RAN [in Russia].

Gavronsky V.P. (2013) New materials and technologies that have changed the face of the sculpture of the twentieth century. News HDADM. 3. [in Russia].

Garda Elisa. (2014) Amazing Kinetic Sculptures That Could Hypnotize You. Land Art. retrieved from http://landarchs.com/amazing-kinetic-sculptures-hypnotize/ [in England].

Koleichuk V.F. (1994). Kineticism. Moscow: Galart [in Russia].

Koleichuk V. F. (2016). The latest design of the system in the formation of architectural environment. Moscow: BuksMart [in Russia].

Sander Van de Putte. (2015) Giles Rayner and His Mind Bending Water Sculptures. Land Art. retrieved from http://landarchs.com/giles-rayner-and-his-mind-bending-water-sculptures/ [in England].

Eimert D. (2001). Art and architecture. The twentieth century. In 2 vols. (A.A. Jacobson & N.K. Yakovlev, Trans). Moscow: Bertelsmann Media Moskau SA [in Russia].

Yalinich Y. (2015) Incredible kinetic sculptures moved by wind. Intermarium. retrieved from http://intermarium.com.ua/nejmovirni-kinetychni-skulptury-ruh/ [in Ukrain].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018