DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190606

СПЕЦИФІКА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПОСТАНОВОК «A PURO TANGO COMPANY»

Олеся Вакуленко

Анотація


Мета статті – визначити особливості постановок танго-шоу, в контексті сучасних світових тенденцій
розвитку сценічної бальної хореографії, на основі аналізу танцювальних номерів однієї з провідних світових
культурних корпорацій – мистецької організації «A Puro Tango». Методи дослідження. Застосовано проблемно-
хронологічний метод, що посприяв вивченню основних проблем та тенденцій розвитку аргентинського танго в
хронологічній послідовності; метод компоративного аналізу та порівняльний метод (для визначення відмінностей
конституюючих складових у стилі сценічного танго, а також співставлення властивостей його образної мови,
виражальних засобів та лексичних особливостей); метод типологізації (для виявлення типологічних ознак жанрів
сценічного бального танцю); метод мистецтвознавчого аналізу (для визначення стилістичних особливостей
танцювальних номерів мистецької організації «A Puro Tango») та ін. Наукова новизна. Вперше у вітчизняному
мистецтвознавстві розглянуто базові для культури танго концепти та їх можливе втілення в музично-пластичній мові
сценічної хореографії; охарактеризовано специфіку стилю сценічного танго в умовах сучасного соціомистецького
простору; на основі аналізу танцювальних номерів мистецької організації «A Puro Tango» визначено
найхарактерніші для сучасної сценічної хореографії рухи та фігури танго-шоу. Висновки. У системі сценічного
бального танцю танго може виступати репрезентантом художнього концепту симбіозу багатьох культур (оскільки
поєднує традиції, фольклор, почуття й переживання багатьох народів) та засобом драматургії хореографічної
постановки, за умови запрограмування на відповідний сюжет. На основі аналізу танцювальних шоу компанії «A Puro
Tango», можемо визначити, що на сучасному етапі розвитку світової сценічної бальної хореографії, характерними є
зміни конституюючих складових жанру шоу-програм – тематичного простору та форми подачі теми. У
хореографічних постановках компанії «A Puro Tango» сценічне танго поєднує різноманітні екзистенційні
компоненти метафізичного характеру, що виражають, в умовах даної мистецької форми, специфіку осмислення
сучасною людиною життєвих проблем.

Ключові слова


сценічне танго, культура аргентинського танго, «A Puro Tango», хореографічні постановки, концепти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Магон С. А. Фламенко: история, жанр, концептосфера : дис. канд. искусствоведения : 17.00.02 /

Нижегородская консерватория шимени Глинки. Нижний Новгород, 2019. 234 с.

Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. Москва : Флинта, Наука, 2011. 296 с.

Мей Р. Любовь и воля. Актуальная психология. Москва : Рефл-бук, 1997. 384 с.

Попов О.В. Концепты эмоций в русском, английском и испанском язиках. Вестник ВГУ. 2007. № 1. С. 74-80.

Gazenbeek А. Inside Tango Argentino: The Story of the Most Important Tango Show of All Time.

Smashwords Edition, 2014. 270 р.

Home. A Puro Tango. URL : https://www.apurotango.com.co/home (дата звернення 14.09.2019).

Kim Ch.-Sh. Cultural history of Tango : History and Culture of traditional Tango in Argentina. The History

Edycation Review. 2018. Vol. 27. pp. 313-348. DOI: 10.31968/hae.2018.11.27.313.

Lange K. The Argentine tango: a transatlantic dance on the European stage. Popular musical theatre in

London and Berlin 1890 to 1939. Platt L., Becker T., Linton D. (Eds.). London : Cambridge University Press, 2014. pp

-169. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107279681.012.

Olszewski B. El cuerpo del Baile: The Kinetic and Social Fundaments of Tango. Body and Society. 2008. №

2. рр. 63–81.

Sábato E. Tango. Discusión y clave. Buenos Aires: Losada, 1968. 220 р.

Toyoda E. Japanese Perceptions of Argentine Tango: Cultural and GenderDifferencesEtsuko ToyodaStudies

in Latin American Popular Culture, Volume 30, 2012, pp. 162-179. Published by University of Texas Press. DOI:

1353/sla.2012.0014.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018