DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190615

КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТ-САКСОФОНА З ОРКЕСТРОМ ES DUR О. ГЛАЗУНОВА: ВЗІРЕЦЬ СВІТОВОЇ КЛАСИКИ В КОНЦЕРТНОМУ РЕПЕРТУАРІ САКСОФОНІСТА

Олександр Рукомойніков

Анотація


Мета роботи — більш детально розглянути з точки зору музичної мови та форми концерт для альт-
саксофона з оркестром Es dur композитора Олександра Константиновича Глазунова, створений у 1934 році.
Методологія дослідження, яка охоплює текстологічний метод (вивчення партитури) та детальний музично-
теоретичний аналіз (з актуалізацією функціонального аналізу та жанрово-стильового синтезу), дозволила під
новим кутом зору побачити перший в історії саксофона концертний опус. Наукова новизна полягає в
застосуванні названих методів дослідження до маловивченого об'єкта, що сприяє більш повному розкриттю
художньої концепції композитора та активізації індивідуальної виконавської інтерпретації. Висновки. Концерт
для альт-саксофона О. К. Глазунова — окраса та невід'ємна складова репертуару сучасного саксофоніста (як
класичного, так і джазового). Вивчені в концерті особливості монотематизму виявляють розкішний мелодичний
хист автора твору. Простежені оригінальні жанрово-інтонаційні витоки, засоби тематичного розвитку та
побудови розділів одночастинної поемної композиції, що вбирає риси сонатного allegro та тричастинного
концертного циклу, —неповторно-самобутні риси стилю всесвітньо відомого композитора.

Ключові слова


індивідуальний стиль Олександра Глазунова, тема, монотематизм, тематичний розвиток, сонатне allegro, композиція, драматургія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Актисов В.Г. Произведения для саксофона в творчестве А. К. Глазунова: дис. … канд.

искусствоведения: 17.00.02. Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Санкт-

Петербург, 2013. 223 с.

Беговатова М.А. Современное исполнительство на саксофоне в аспекте расширения звуковых

возможностей инструмента: автореф. дисс… кандидата искусствоведения: 17.00.02. Казань, 2012. 26 с.

Глазунова-Гюнтер Е. Мой отец — Александр Глазунов. Советская музыка, 1990. №10. С. 46−55.

Кириллов С.В. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений:

Дис. … канд. искусствоведения 17.00.02: Ростов на Дону, 2010. 166 с.

Латышев Н.А. Два концерта А.К. Глазунова: опыт текстологического исследования. Музеи театра и

музыки в международном пространстве: Опыт, традиции, сотрудничество. Материалы научно-практической

конференции. Санкт-Петербург, 2008. С. 160−173.

Левин С.Я. Произведения для духовых инструментов. А.К.Глазунов. Музыкальное

наследие: Исследования. Материалы. Публикации. Письма: в 2-х т. Т.1/ Под ред. И.В. Голубовского.

Ленинград: Музгиз, 1959. С. 219−313.

Понькина А.М. «Саксофон в музыкальной культуре ХХ века (на материале сонатного творчества

зарубежных и украинских композиторов)»: дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.03. Харьков, 2009. 263 с.

Рыжкова Н.А.А.К. Глазунов и М.О. Штейнберг: история одной переписки. Музеи театра и музыки в

международном пространстве: Опыт, традиции, сотрудничество. Материалы научно-практической

конференции. Санкт-Петербург, 2008. С. 184−193.

Luckey R. Saxofone Altissimo High Notes, Development for the Contemporary Plager / Lafayette; Olympia

Music Publishing, 1992. 200 p.

Sobchenko A. Letters from Glazounov “ The Saxophone Concerto Years” // Saxophone Journal.

September/October 1997. P. 66— 70.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018