№ 3-4 (2014)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Філософія довкілля та її роль у соціально–екологічних дослідженнях PDF
М. М. Назарук 9-12
Фіторізноманіття Вінниччини: склад, рівні, характеристика PDF
О. В. Мудрак 13-21
Методологічні основи моніторингу ефективності реалізації регіональної програми «Довкілля-2015» в Полтавській області PDF
Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш 22-26
Ритми в розвитку суспільства PDF
В. О. Соловйов 27-30
Відгук озоносфери на зміни розподілу поверхневих температур Північної Атлантики PDF
О. В. Холопцев, О. В. Больших 31-40
Радіокеровані аэрофотознімання для цілей картографування PDF
І. В. Черевко 40-45
Апроксимація законів розподілу показників якості вод на прикладі річки Дністер - м. Біляївка PDF
С. М. Юрасов, О. А. Алексєєнко 46-51
Моделювання рельєфозалежного фактора самоочищення постійних водотоків міста Харкова PDF
К. М. Карпець 52-56
Сезонні зміни геохімічних асоціацій мікроелементів у донних відкладах шельфу Чорного мор PDF
О. П. Кравчук, Г. О. Кравчук, О. В. Артєм'ев 56-62
ГІС і просторові бази даних у ґрунтовому картографуванні PDF
В. І. Курілов 63-67
Оцінка екосистемних послуг прісної води і сільськогосподарської землі та її застосування (англ.) PDF (English)
А. Лісняк, R. Bujnovský, J. Vilček 68-74
Види роду fraxinus l. Одеської області PDF
Д. В. Лотицький 75-77
Біосферний заповідник як категорія природно-заповідного фонду: обґрунтування для створення об'єкту в Чорнобильській зоні відчуження PDF
О. Бондаренко, О. Гуцал, А. Драпалюк, Я. Мовчан, М. Потапенко 78-80

Антропогенний вплив на природне середовище

Структура і динаміка забруднення атмосферного повітря Харківської області PDF
Н. В. Максименко, К. Ю. Різник, А. С. Александрова 81-94
Промислові антропогенні парадинамічні та парагенетичні ландшафтні системи міста Вінниці PDF
Ю. В. Яцентюк 94-98
Звалище промислових відходів від виробництва нікелю і його вплив на ландшафт (на прикладі м. Серед у Словацькій республіці) PDF
А. Лісняк, E. Michaeli, M. Boltižiar, J. Vilček, V. Solar 99-104
Гігієнічна якість води в річках Буковинських Карпат як показник екологічної безпеки регіону PDF
Ю. Г. Масікевич, А. Ю. Масікевич 104-108
Сучасні проблеми утилізації відходів на прикладі автотранспортного підприємства PDF
І. О. Солошич, Н. В. Напхоненко 109 -111
Комплексний підхід до проблеми утилізації відпрацьованих автомобільних фільтрів PDF
О. М. Ганошенко, Ю. С. Голік, Г. А. Колтунов 112-118
Забруднення сільськогосподарської продукції нітратами на прикладі Кременчуцького району PDF
T. M. Алєксєєва 119-124

Екологічна та географічна освіта

Формування та розиток пізнавальних інтересів студентів на заняттях з геодезії PDF
С. В. Захаров 125-129