Одеська національна академія харчових технологій

Журнали видавця

 • Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

  Журнал «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів» було ініційовано до видання рішенням складу I Всеукраїнської науково – практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація-2008», що відбулась на базі Одеської національної академії харчових технологій та продовжує щорічно проводитися: www.ссылканаконференцію.com. В складі редакційної колегії журналу провідні професора – визнані в Державі та далеко за її межами спеціалісти автоматизації технологічних та бізнес – процесів. Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія КВ №15895-4367Р від 16.10.2009 р.

  ISSN 2312-931X (Online), ISSN 2312-3125 (Print)

 • Економіка харчової промисловості

  Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків розвитку економічної науки, а саме: наукових проблем трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій та математичних методів у рішенні сучасних фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку.

  Сайт журналу http://fie.onaft.edu.ua/

 • Зернові продукти і комбікорми

  У 2000 році в Державному Комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України Одеською державною академією харчових технологій зареєстровано новий науково-виробничий журнал «Зернові продукти і комбікорми» (Посвідчення: Серія КВ, №12576-1460Р). У 2001 році уже вийшло три випуски журналу. Періодичність виходу - один раз у квартал. Видавець журналу - науково-виробнича фірма «Комбіко».
 • Наукові праці ОНАХТ

  Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, в якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, повідомлення про досягнення наукових напрямків і шкіл академії.

  Виходить з 1937 року. За 110 років на його сторінках були опубліковані наукові роботи видатних представників вітчизняної науки.

  Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

  Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №12577-1461ПР від 16 травня 2007 р.

  Редакція журналу запрошує викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, які займаються проблемами зернопереробної та харчової промисловості присилати свої статті для публікації в науковому журналі «Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій»

 • Харчова наука та технологія

  У зареєстрованому Міністерством Юстиції України 16.05.2007 р., свідоцтво: Серія КВ №12578-1462 ПР і є фаховим виданням за №21, Бюлетень ВАК України, №6, 2008 р.
 • Холодильна техніка та технологія

  науково-технічний журнал
  ISSN (Online) 2409-6792 , ISSN(Print) 0453-8307.

  Заснований у 1964 році

  Журнал Холодильна техніка та технологія містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики, а саме: висвітлення питань у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних видів енергії. Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 2009, № 11).