Холодильна техніка та технологія

науково-технічний журнал
ISSN (Online) 2409-6792 , ISSN(Print) 0453-8307.

Заснований у 1964 році

Журнал Холодильна техніка та технологія містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики, а саме: висвітлення питань у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних видів енергії. Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 2009, № 11).


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал Холодильна техніка та технологія публікується в Інституті холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського  Одеської національної академії харчових технологій.

Тематичні розділи: холодильна техніка, енергетика та енергозбереження, холодильні та супутні технології, автоматика, комп’ютерні та телекомунікаційні технології.

Періодичність виходу: 6 разів на рік (лютий, квітень, червень, серпень, жовтень, грудень)

Мови видання:  українська, російська, англійська

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ №21283-11083 ПР від 26.03.2015

Головний редактор: М.Г. Хмельнюк

Сайт журналу http://reftech.irce.od.ua/