Scientific and methodological center «Agroosvita» as a central part for the development of teachers’ professional and pedagogical competence within distance learning

Authors

  • Світлана Анатоліївна Жуковська Agroosvita scientific and methodological centre on informational and analytical support for higher educational establishments st. Smelyanskaya, 11, Kyiv, Ukraine, 03151 SHEE University on education management NAPS of Ukraine Artema 52-A, Kyiv, Ukraine, 04053

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41157

Keywords:

innovative learning technologies, professional and pedagogical competence, scientific and methodological center, multi-media program and methodological complex

Abstract

Activity of scientific and methodological center «Agroosvita» on the implementation of innovative pedagogical technologies into educational process is revealed in the article. The development of teachers’ professional and pedagogical competence in agrarian higher educational establishments (I-II ac.l.) within distance and mixed learning with the help of tools such as multi-media program and methodological complex is taken into account

Author Biography

Світлана Анатоліївна Жуковська, Agroosvita scientific and methodological centre on informational and analytical support for higher educational establishments st. Smelyanskaya, 11, Kyiv, Ukraine, 03151 SHEE University on education management NAPS of Ukraine Artema 52-A, Kyiv, Ukraine, 04053

Head of educational and methodological department on didactic support

postgraduate

Department of Philosophy and Adult Education

References

Komarenko, N. H. (1997). Formi organizatsiyi metodichnoyi roboti v gimnaziyi [Organizational forms of methodological work in gymnasium]. Odesa, 24.

Danylova, H. S. (1997). Metodichnі sluzhbi Ukraini: problemi upravlіnnja, profesіjna pіdgotovka : navch. metodichnij posіbnik [Methodological services of Ukraine: management issues, training: methodological manual]. Kyiv : IZMN, 256.

Korohod, N. P. (2005). Upravlinnya sistemoyu naukovo-metodichnoyi roboti v tehnikumah : navch. posibnik [System management of scientific and methodological work in technical schools: teaching aid]. Dnipropetrovsk : Porohy, 143.

Popova, N. V. (2008). Organizasijno-metodichni zasadi konsultativnogo zabezpechennya upravlinskoi diyalnosti kerivnikiv zagalnoosvitnih navchalnih zakladiv u regioni [Organizational and methodological principles of consultancy support for the heads’ administrative activity of general educational establishments in the region]. Kyiv, 20.

Kuznietsova, O. Z. (2000). Metodicheskaya sluzhba kak faktor razvitiya professionalnoy kompetentnosti pedagoga [Methodological service as a factor for the development of teacher’s professional competence]. Ulan-Ude, 20.

Khomenko, M. P. (2004). Praktichna pidgotovka studentiv u vischih agrarnih navchalnih zakladah [Students’ practical training in agrarian higher educational establishments]. Kyiv : Agrarna osvita, 194.

Chernilievskiy, D. V. (2002). Didakticheskie tehnologii v vyisshey shkole : ucheb. posobie dlya studentov [Didactic technologies in higher school: allowance for students]. Moscow: UNITI-DANA, 437.

Oliinyk, V. V., O. S. Snisarenko, O. S., Kliasen, N. L., Khomenko, M. P., Oliinyk,V. V., Zhukovska, S. A. (2014). Rozvitok profesiynoyi pedagogichnoyi kompetentnostI vikladachiv vischih navchalnih zakladIv I–II rivniv akreditatsiyi : nauk.-metod. posib. [The development of teachers’ professional and pedagogical competence in higher educational establishments (I-II ac.l.): manual]. Kyiv : Agrarna osvita, 665.

Zagviazinskiy, V. I. (1997). Pedagogicheskoe tvorchestvo uchitelja [Teacher’s pedagogical creativity]. Moscow: Pedagogics, 160.

Published

2015-04-24

Issue

Section

Pedagogy