DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41398

The efficiency of the "flipped classroom" technology in the lecturers teaching process

Nataliya Prykhodkina

Abstract


The concept of the flipped classroom which is described in the article is based on the ideas of active learning, students' occupation in the general activity, combined learning system, podcast. The flipped classroom is important because the learning time is used for a group study, where the students can discuss the contents of a lecture, check their knowledge and interact with each other practically


Keywords


"flipped classroom"; flipped class; information and communication (ICT) study; Internet; video lecture

Full Text:

PDF

References


Ahmad, I. M. (2012). Navchannya v distantsiyniy i zmishaniy formi studentiv VNZ [Education of university students in Distance and mixed forms]. Suchasni pidhodi ta innovatsiyni tendentsiyi u vikladanni inozemnih mov: Materiali VII Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi, 248.

Kalenskiy, A. A. (2011). Zastosuvannya pedagogIchnih InformatsIynih tehnologIy u navchalnomu protsesI vischoYi shkoli [The use of information technology in teaching learning process of high school], 280.

Kurvits, M. Perevorachivaem obuchenie. Chast pervaya: predposyilki modeli obucheniya "perevernutyiy klass" [Overturn training. Part One: Background learning model "flipped classroom"]. Available at: http://blognauroke.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html

Mur, M. G., Makintosh, U., Bljek, L. (2006). Informatsionnyie i kommunikatsionnyie tehnologii v distantsionnom obrazovanii: Spetsializirovannyiy uchebnyiy kurs [Information and communication technologies in distance education: Specialized training course], 632.

Prykhodkina, N. O. (2014). Vikoristannya tehnologiyi "perevernenogo navchannya" u profesiyniy diyalnosti vikladachiv vischoyi shkoli [Using "flipped-classroom" in professional work of teachers of high school]. Naukoviy visnik Uzhgorodskogo natsionalnogo universitetu: Seriya: "Pedagogika. Sotsialna robota", 30, 141–144.

Hallberg, S. An Alternate Approach in the Application of the Thayer Concept of Teaching. Available at: https://web.archive.org/web/20140204024004/http://www.usma.edu/cfe/Literature/SHallberg_10.pdf

Ribeiro, R. Q., Bergmann, A. J. Flipped Classroom Pioneer, Reflects on His Journey. Available at : http://www.edtechmagazine.com/k12/article/2013/11/qa-jon-bergmann-flipped-classroom-pioneer-reflects-his-journey

What Is Flipped Learning? Available at: http://flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf


GOST Style Citations


1. Ahmad, I. M. Navchannya v distantsiyniy i zmishaniy formi studentiv VNZ [Education of university students in Distance and mixed forms] [Text] / I. M. Ahmad. – Suchasni pidhodi ta innovatsiyni tendentsiyi u vikladanni inozemnih mov: Materiali VII Mizhnarodnoyi naukovo- praktichnoyi konferentsiyi, 2012. – 248 p.

2. Kalenskiy, A. A. Zastosuvannya pedagogichnih InformatsIynih tehnologIy u navchalnomu protsesi vischoyi shkoli [The use of information technology in teaching learning process of high school] [Text] / A. A. Kalenskiy. – Kiev, 2011. – 280 p.

3. Kurvits, M. Perevorachivaem obuchenie. Chast pervaya: predposyilki modeli obucheniya "perevernutyiy klass" [Overturn training. Part One: Background learning model "flipped classroom"] [Electronic resource] / M. Kurvits. – Available at: http://blognauroke.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html

4. Mur, M. G. Informatsionnyie i kommunikatsionnyie tehnologii v distantsionnom obrazovanii : Spetsializirovannyiy uchebnyiy kurs [Information and communication technologies in distance education: Specialized training course] [Text] / M. G. Mur, U. Makintosh, L. Bljek. – 2006. – 632 p.

5. Prykhodkina, N. O. Vikoristannya tehnologiyi "perevernenogo navchannya" u profesiyniy diyalnosti vikladachiv vischoyi shkoli [Using "flipped-classroom" in professional work of teachers of high school] [Text] / N. O. Prykhodkina // Naukoviy visnik Uzhgorodskogo natsionalnogo universitetu: Seriya: "Pedagogika. Sotsialna robota". – 2014. – Vol. 30. – P. 141–144.

6. Hallberg, S. An Alternate Approach in the Application of the Thayer Concept of Teaching [Electronic resource] / S. Hallberg. – Available at \: https://web.archive.org/web/20140204024004/http://www.usma.edu/cfe/Literature/SHallberg_10.pdf

7. Ribeiro, R. Q. Flipped Classroom Pioneer, Reflects on His Journey [Electronic resource] / R. Q.Ribeiro, A. J. Bergmann. – Available at: http://www.edtechmagazine.com/k12/article/2013/11/qa-jon-bergmann-flipped-classroom-pioneer-reflects-his-journey

8. What Is Flipped Learning? [Electronic resource] / Available at: http://flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdfComments on this article

View all comments
Copyright (c) 2015 Nataliya Prykhodkina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)