Том 1, № 3 (6) (2015)

Содержание

Медицинские науки

Спінальна анестезія в положенні лежачи на спині у постраждалих з поєднаною травмою PDF (Українська)
Юрій Леонідович Кучин 7-11
Состояние органов-мишеней при различных формах артериальной гипертензии у беременных PDF
Василий Сергеевич Чулков 12-15
Популяційний економічний ефект від попередження нещасних випадків на виробництві та інвалідності працюючих PDF (Українська)
Олена Миколаївна Крекотень, Олена Геннадіївна Кабаненко 16-21
Психологическая оценка эмоционального состояния личности по характеристикам выражения глаз PDF
Владимир Николаевич Трезубов, Елена Анатольевна Булычева, Юлия Викторовна Алпатьева, Дарья Сергеевна Булычева 21-24
Состояние цитокинового статуса больных вялотекущим острым одонтогенным остеомиелитом челюстей PDF
Неонилла Гавриловна Баранник, Сурен Диасович Варжапетян 25-28
Факторы прогноза при первичных миелодиспластических синдромах у лиц молодого и среднего возраста PDF
Наталья Николаевна Климкович, Ольга Владимировна Красько, Татьяна Ивановна Козарезова 29-37
Состояние здоровья работников нефтехимического производства PDF
Ахат Бариевич Бакиров, Гульнара Галимяновна Бадамшина, Галина Ганиевна Гимранова, Эльвира Тимерьяновна Валеева, Оксана Валерьевна Валеева, Рустем Аскарович Даукаев 37-41
Серцево-судинний ризик та коморбідність – гострі проблеми погіршання стану здоров’я суспільства PDF (Українська)
Андрій Олексійович Несен, Михайло Миколайович Грунченко, Володимир Леонідович Шкапо, Інна Анатоліївна Валентинова, Ольга Володимирівна Чирва 41-48

Ветеринарные науки

Ветеринарно-санітарний контроль мікробіологічних показників яловичих туш та санітарних умов їх виробництва PDF (Українська)
Вікторія Вікторівна Касянчук, Ольга Миколаївна Єфімова, Олександра Миколаївна Бергілевіч, Олександр Іванович Скляр, Володимир Борисович Кустуров 49-56

Фармацевтические науки

Організаційно-економічні та фармакоекономічні дослідження рівня фармацевтичного забезпечення препаратами для птахівництва PDF (Українська)
Інна Володимирівна Бушуєва 57-61

Биологические науки

Використання сенсора ппр для селективного зв’язування деяких інсектицидів з тетраалкілкалікс[4]резорциноларенами PDF (Українська)
Оксана Станіславівна Гойстер 62-68