Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи Аннотация
Світлана Іванівна Синенко, Наталья Николаевна Гончаренко
 
Том 6 (2018) Застосування лінгвістичної технології при оцінювання знань Аннотация
Lyubov Badyorina
 
Том 3, № 2 (3) (2014) Модель конкуренции в системах типа “производитель-перекупщик” Аннотация  PDF
Игорь Владимирович Наумейко, Валид Ахмед Альрефаи
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі Аннотация
Оксана Миколаївна Ліба
 
Том 3, № 2 (8) (2015) Оценка точности определения размерных характеристик сложных объектов с помощью кинект систем Аннотация  PDF
Елена Юрьевна Мураховская-Печенежская, Николай Львович Рябчиков
 
Том 11 (2017) Розробка методики вибору систем інструментальної підтримки процесу проектування педагогічного дизайну Аннотация
Oleksandr Pushkar, Vyacheslav Bratkevych, Olesya Samoyilenko
 
Том 4, № 2 (9) (2015) Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій Аннотация
Олександр Володимирович Маєвський, Ігор Анатолійович Пількевич, Юрій Борисович Бродський
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Використання нової молекулярно-генетичної системи genotype і рідкого живильного середовища для швидкої діагностики туберкульозу Аннотация
Ганна Іванівна Барбова, Людмила Володимирівна Гайова, Олександр Анатолійович Журило, Поліна Станіславівна Трофимова, Наталія Миколаївна Алієва
 
Том 7 (2017) Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів Аннотация
Iuliia Maksymova
 
Том 5, № 1(10) (2015) Моделювання процесів розуміння та смислоутворення в різних архітектурно-середовищних ситуаціях соціокультурної взаємодії Аннотация
Марія Юріївна Блінова
 
№ 1 (1) (2014) Обобщенная модель синтеза системы мониторинга качества добычи, переработки и транспорта газа Аннотация  PDF
Леонид Иванович Нефедов, Мария Валерьевна Шевченко, Ольга Николаевна Кудырко
 
Том 12 (2017) Геометричне моделювання мобільної установки для запуску безпілотних літальних апаратів Аннотация
Leonid Kutsenko, Oleg Semkiv, Andrii Kalynovskyi, Mykhailo Piksasov, Elena Suharkova
 
Том 8, № 2(13) (2015) Аналіз стійкості стеганографічних систем Аннотация
Наталія Миколаївна Ліщина
 
Том 11 (2018) Розробка технології створення web-ресурсу для підготовки документації з навчальної дисципліни в системі e-learning Аннотация
Viktor Klymniuk
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті Аннотация
Маріан Філаретович Бирка
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Індуковані діабетом порушення в кірковому шарі нирок щурів: ефект лікування нікотинамідом Аннотация
Леся Василівна Яніцька
 
Том 5, № 2 (22) (2016) Віртуальні математичні моделі в інформаційному просторі Аннотация
Андрій Олександрович Становський, Алла Володимирівна Торопенко, Галина Василівна Налева, Сергій Вікторович Кошулян, Хуссаін Валід Шер, Тетяна Миколаївна Панова
 
Том 1, № 2 (18) (2016) Формализация задачи принятия решения о возможности выполнения полета воздушного судна Аннотация  PDF
Ольга Васильевна Артеменко, Дмитрий Юрьевич Артеменко
 
Том 6, № 5(11) (2015) Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання Аннотация
Ірина Ігорівна Хворостенко
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Використання статистичних методів у педагогічних дослідженнях Аннотация
Вікторія Миколаївна Шкляр
 
Том 3 (2017) Дослідження методичного забезпечення матеріального стимулювання діяльності з інноваційно-технологічного розвитку Аннотация
Irinа Cherevan, Lidya Plotnikova
 
Том 3, № 1 (3) (2014) Методологічні аспекти використання трансформаційного підходу щодо дослідження електорального простору Аннотация
Михайло Михайлович Шелемба
 
Том 6, № 2(11) (2015) Инструментальные средства и методы для диагностики уровня функциональной реакции спортсмена на нормированную физическую нагрузку Аннотация  PDF
Виталий Иванович Галица, Петр Алексеевич Качанов, Альберт Игнатьевич Любиев
 
Том 4 (2018) Розробка методу реалізації для задачі про призначення з недостатньою кількістю вакантних посад Аннотация
Mariia Marko
 
Том 9, № 5(14) (2015) Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління Аннотация
Віктор Васильович Олійник
 
1 - 25 из 82 результатов 1 2 3 4 > >> 

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.