Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи Аннотация
Світлана Іванівна Синенко, Наталья Николаевна Гончаренко
 
Том 11 (2017) Розробка методики вибору систем інструментальної підтримки процесу проектування педагогічного дизайну Аннотация
Oleksandr Pushkar, Vyacheslav Bratkevych, Olesya Samoyilenko
 
Том 4, № 2 (9) (2015) Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій Аннотация
Олександр Володимирович Маєвський, Ігор Анатолійович Пількевич, Юрій Борисович Бродський
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Використання нової молекулярно-генетичної системи genotype і рідкого живильного середовища для швидкої діагностики туберкульозу Аннотация
Ганна Іванівна Барбова, Людмила Володимирівна Гайова, Олександр Анатолійович Журило, Поліна Станіславівна Трофимова, Наталія Миколаївна Алієва
 
Том 7 (2017) Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів Аннотация
Iuliia Maksymova
 
Том 6 (2018) Застосування лінгвістичної технології при оцінювання знань Аннотация
Lyubov Badyorina
 
Том 3, № 2 (3) (2014) Модель конкуренции в системах типа “производитель-перекупщик” Аннотация  PDF
Игорь Владимирович Наумейко, Валид Ахмед Альрефаи
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі Аннотация
Оксана Миколаївна Ліба
 
Том 3, № 2 (8) (2015) Оценка точности определения размерных характеристик сложных объектов с помощью кинект систем Аннотация  PDF
Елена Юрьевна Мураховская-Печенежская, Николай Львович Рябчиков
 
Том 5, № 1(10) (2015) Моделювання процесів розуміння та смислоутворення в різних архітектурно-середовищних ситуаціях соціокультурної взаємодії Аннотация
Марія Юріївна Блінова
 
№ 1 (1) (2014) Обобщенная модель синтеза системы мониторинга качества добычи, переработки и транспорта газа Аннотация  PDF
Леонид Иванович Нефедов, Мария Валерьевна Шевченко, Ольга Николаевна Кудырко
 
Том 12 (2017) Геометричне моделювання мобільної установки для запуску безпілотних літальних апаратів Аннотация
Leonid Kutsenko, Oleg Semkiv, Andrii Kalynovskyi, Mykhailo Piksasov, Elena Suharkova
 
Том 8, № 2(13) (2015) Аналіз стійкості стеганографічних систем Аннотация
Наталія Миколаївна Ліщина
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті Аннотация
Маріан Філаретович Бирка
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Індуковані діабетом порушення в кірковому шарі нирок щурів: ефект лікування нікотинамідом Аннотация
Леся Василівна Яніцька
 
Том 9, № 5(14) (2015) Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління Аннотация
Віктор Васильович Олійник
 
Том 1 (2018) Аналітична модель функціонування судна на основі побудови інформаційної системи завантаженості Аннотация
Yuliia Kazymyrenko
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Моделювання процесу формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів Аннотация
Андрій Олегович Терещенко
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру Аннотация
Денис Вікторович Горковчук
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Розробка алгоритма програмної реалізації моделі прогнозування технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередачі напругою 6-35 кв Аннотация
Володимир Леонідович Бакулевський
 
Том 3, № 2 (20) (2016) Дослідження випарного апарату при виробництві безалкогольного пива Аннотация
Віталій Михайлович Таран, Лідія Олегівна Ліфанова
 
Том 12, № 2 (17) (2015) Обнаружение и нормирование параметрических изменений в случайных сигналах биомедицинской информации при химических и механических воздействиях на биологические структуры Аннотация  PDF
Роман Васильевич Стецишин, Денис Петрович Замятин, Ольга Юрьевна Кропачек, Руслан Павлович Мигущенко
 
Том 7, № 4(12) (2015) Концептуальна модель комунікацій в охороні здоров’я Аннотация
Марія Андріївна Знаменська, Генадій Олекcійович Слабкий
 
Том 10 (2017) Імітаційне моделювання динаміки екосистем на прикладі системи «хижак - жертва» Аннотация
Yuri Brodsky, Alexander Majewski, Yuri Timonin
 
Том 12, № 2 (17) (2015) Экспериментальная оценка эффективности разработки бизнес-приложений под мобильную операционную систему android Аннотация  PDF
Андрей Викторович Дмитренко
 
1 - 25 из 80 результатов 1 2 3 4 > >> 

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.