Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи Аннотация
Світлана Іванівна Синенко, Наталья Николаевна Гончаренко
 
Том 3, № 2 (3) (2014) Модель конкуренции в системах типа “производитель-перекупщик” Аннотация  PDF
Игорь Владимирович Наумейко, Валид Ахмед Альрефаи
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі Аннотация
Оксана Миколаївна Ліба
 
Том 3, № 2 (8) (2015) Оценка точности определения размерных характеристик сложных объектов с помощью кинект систем Аннотация  PDF
Елена Юрьевна Мураховская-Печенежская, Николай Львович Рябчиков
 
Том 4, № 2 (9) (2015) Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій Аннотация
Олександр Володимирович Маєвський, Ігор Анатолійович Пількевич, Юрій Борисович Бродський
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Використання нової молекулярно-генетичної системи genotype і рідкого живильного середовища для швидкої діагностики туберкульозу Аннотация
Ганна Іванівна Барбова, Людмила Володимирівна Гайова, Олександр Анатолійович Журило, Поліна Станіславівна Трофимова, Наталія Миколаївна Алієва
 
Том 7 (2017) Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів Аннотация
Iuliia Maksymova
 
Том 5, № 1(10) (2015) Моделювання процесів розуміння та смислоутворення в різних архітектурно-середовищних ситуаціях соціокультурної взаємодії Аннотация
Марія Юріївна Блінова
 
№ 1 (1) (2014) Обобщенная модель синтеза системы мониторинга качества добычи, переработки и транспорта газа Аннотация  PDF
Леонид Иванович Нефедов, Мария Валерьевна Шевченко, Ольга Николаевна Кудырко
 
Том 8, № 2(13) (2015) Аналіз стійкості стеганографічних систем Аннотация
Наталія Миколаївна Ліщина
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті Аннотация
Маріан Філаретович Бирка
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Індуковані діабетом порушення в кірковому шарі нирок щурів: ефект лікування нікотинамідом Аннотация
Леся Василівна Яніцька
 
Том 6, № 5(11) (2015) Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання Аннотация
Ірина Ігорівна Хворостенко
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Використання статистичних методів у педагогічних дослідженнях Аннотация
Вікторія Миколаївна Шкляр
 
Том 3 (2017) Дослідження методичного забезпечення матеріального стимулювання діяльності з інноваційно-технологічного розвитку Аннотация
Irinа Cherevan, Lidya Plotnikova
 
Том 3, № 1 (3) (2014) Методологічні аспекти використання трансформаційного підходу щодо дослідження електорального простору Аннотация
Михайло Михайлович Шелемба
 
Том 6, № 2(11) (2015) Инструментальные средства и методы для диагностики уровня функциональной реакции спортсмена на нормированную физическую нагрузку Аннотация  PDF
Виталий Иванович Галица, Петр Алексеевич Качанов, Альберт Игнатьевич Любиев
 
Том 9, № 5(14) (2015) Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління Аннотация
Віктор Васильович Олійник
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Моделювання процесу формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів Аннотация
Андрій Олегович Терещенко
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру Аннотация
Денис Вікторович Горковчук
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Розробка алгоритма програмної реалізації моделі прогнозування технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередачі напругою 6-35 кв Аннотация
Володимир Леонідович Бакулевський
 
Том 3, № 2 (20) (2016) Дослідження випарного апарату при виробництві безалкогольного пива Аннотация
Віталій Михайлович Таран, Лідія Олегівна Ліфанова
 
Том 12, № 2 (17) (2015) Обнаружение и нормирование параметрических изменений в случайных сигналах биомедицинской информации при химических и механических воздействиях на биологические структуры Аннотация  PDF
Роман Васильевич Стецишин, Денис Петрович Замятин, Ольга Юрьевна Кропачек, Руслан Павлович Мигущенко
 
Том 7, № 4(12) (2015) Концептуальна модель комунікацій в охороні здоров’я Аннотация
Марія Андріївна Знаменська, Генадій Олекcійович Слабкий
 
Том 12, № 2 (17) (2015) Экспериментальная оценка эффективности разработки бизнес-приложений под мобильную операционную систему android Аннотация  PDF
Андрей Викторович Дмитренко
 
1 - 25 из 70 результатов 1 2 3 > >> 

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.