Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Вплив сім'ї повторного шлюбу на мотиваційно–потребову сферу особистості підлітків Аннотация
Іван Вікторович Пустовалов
 
Том 8, № 1(13) (2015) Обгрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів Аннотация
Сергій Костянтинович Шандрук
 
Том 7, № 1(12) (2015) Творчо-комунікативна позиція майбутнього вчителя як педагогічга проблема Аннотация
Людмила Степановна Левченко
 
Том 9 (2018) Аналіз проблеми розвитку механізмів саморегуляції поведінки підлітків Аннотация
Tetiana Kyrychenko
 
Том 5, № 1(10) (2015) Захисний психологічний механізм проекції та його зв’язок з самосприйняттям особистості Аннотация
Олександр Михайлович Тохтамиш
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Теоретико-методологічні засади змісту морального виховання Аннотация
Зоряна Михайлівна Ваколя, Василь Васильович Росул
 
Том 7, № 1(12) (2015) Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективності творчої діяльності Аннотация
Сергій Костянтинович Шандрук
 
Том 6, № 1(11) (2015) Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату Аннотация  PDF
Оксана Євстахіївна Фурман
 
Том 6, № 1(11) (2015) Мовленнєвий розвиток учнів початкової школи в умовах полікультурного середовища Аннотация
Надія Іванівна Луцан, Світлана Василівна Копелюк
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Концепція виховної системи вищого технічного навчального закладу: сутнісні характеристики її компонентів Аннотация
Ольга Петрівна Лучанінова
 
Том 1, № 5 (18) (2016) Проблема професійного саморозвитку вчителя фізичної культури у педагогічній теорії і практиці Аннотация
Юрій Альбертович Курнишев
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Синергетичний підхід до розвитку професійної культури авіафахівців в системі післядипломної освіти Аннотация
Наталія Іванівна Демченко
 
Том 12, № 1 (17) (2015) Психологічне дослідження самоактуалізації працівників рекламної сфери в професійній діяльності Аннотация
Валерія Геннадіївна Кот
 
1 - 13 из 13 результатов

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.