Problem of a physical culture teacher’s professional self-development in educational theory and practice

Authors

  • Юрій Альбертович Курнишев Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 2 Kotsjubynskyi str., Chernivtsi, Ukraine, 58012, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.59146

Keywords:

self-development, physical culture teacher, identity, professional competence

Abstract

The article highlights the results of the theoretical analysis of the problem on professional self-development of a physical culture teacher. Philosophical, pedagogical, psychological actualiteties have been defined in solving the problem of a teacher’s self-development. The importance of self-identity development has been proved as a special process of social activity of the individual. It is proved that at present self-development of a physical culture teacher is one of the key trends and ways to increase its level of professional competence

Author Biography

Юрій Альбертович Курнишев, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 2 Kotsjubynskyi str., Chernivtsi, Ukraine, 58012

TeacherDepartment of physical education for the natural faculties

References

Maslou, A. (1982). Psihologija lichnosti. Moscow: Izd-vo MGU, 304.

Rodzhers, K. R. (1994). Vzgljad na psihoterapiju. Stanovlenie cheloveka. Moscow: Izdatel'skaja gruppa «Progress», «Univers», 480.

Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskah smysla. Moscow: Progress, 368.

Zeer, Je. F. (2003). Psihologija professional'nogo obrazovanija. Moscow – Voronezh, 408.

Rean, A. A., Bordovskaja, N. V., Rozum, S. I. (2002). Psihologija i pedagogika. Sankt-Peterburg: Piter, 432.

Zakon Ukrai'ny «Pro fizychnu kul'turu i sport» (1994). Verhovna Rada Ukrai'ny; Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR), 1994, № 14, st. 80. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Cil'ova kompleksna programa «Fizychne vyhovannja – zdorov’ja nacii'» (1998). Zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrai'ny vid 1 veresnja 1998 roku № 963/98 (963/98). Available at: http://www.lawua.info/bdata3/ukr3328/index.htm

Vygotskij, L. S. (2003). Psihologija razvitija cheloveka. Moscow: Smysl: Jeksmo, 1135.

Kostjuk, G. S.; Prokolijenko, L. M. (Ed.) (1989). Navchal'no-vyhovnyj proces i psyhichnyj rozvytok osobystosti. Kyiv: Rad. shkola, 608.

Leont'ev, A. N. (1972). Problemy razvitija psihiki. Moscow: Pedagogika, 573.

Zjazjun, I. A.; Zjazjun, I. A. (Ed.) (2000). Intelektual'no tvorchyj rozvytok osobystosti v umovah neperervnoi' osvity. Neperervna profesijna osvita: problemy, poshuky, perspektyvy. Kyiv: «Vipol», 11–57.

Abdullina, O. A. (1993). Lichnost' studenta v processe professional'noj podgotovki. Vysshee obrazovanie v Rossii, 3, 165–170.

Vlasova, E. A. (2008). Professional'noe samorazvitie budushhih social'nyh pedagogov. Balashov: Nikolaev, 116.

Orlov, V. F.; Zjazjun, I. A. (Ed.) (2003). Profesijne stanovlennja vchyteliv mystec'kyh dyscyplin. Kyiv: Naukova dumka, 262.

Soldatenko, M. M. (2006). Teorija i praktyka samostijnoi' piznaval'noi' dijal'nosti. Kyiv: Vydavnyctvo NPU imeni M. P. Dragomanova, 198.

Klimov, E. A. (1996). Psihologija professional'nogo samoopredelenija. Rostov-na-Dony: Izd-vo «Feniks», 316.

Zaporozhec, A. V. (1986). Izbrannye psihologicheskie trudy. Vol. I. Moscow: Pedagogika, 320.

Kuljutkin, Ju. N. (1996). Izmenjajushhijsja mir i obrazovanie vzroslyh. Problemy nepreryvnogo obrazovanija: pedagogicheskie kadry, 6, 5–7.

Goncharenko, S. U. (2011). Ukrai'ns'kyj pedagogichnyj encyklopedychnyj slovnyk. Rovno: Volyns'ki oberegy, 552.

Matveev, L. P. (1991). Teorija i metodika fizicheskoj kul'tury. Moscow: FiS, 543.

Published

2016-01-29

Issue

Section

Pedagogical Education