Вплив місцевих виборів 2010 та 2015 років на конфігурацію партійної структури Закарпатської області

Юрій Остапець

Анотація


The paper under consideration describes the local elections of 2006-2015 in the Transcarpathian region. Their influence on the development of party structure of the region has been revealed as well.

It has been noted that according to the results of local elections of 2006 and 2010, parliamentary mandates were received by the electoral block «Our Ukraine», Yulia Tymoshenko’s block, the Socialist Party of Ukraine, the Party of Regions, Lytvyn’s People block, “KMKS”, the Party of Hungarians of Ukraine, the Democratic Party of Hungarians of Ukraine.

The distribution of party political forces on the eve of local elections and the favorites of the election campaign of 2015 are as follows: political party «Petro Poroshenko’s Solidarity Block», political party «People’s Front», political party «Unified Center». It has been stressed that the local elections of 2006, 2010, 2015 demonstrated a high result of the Hungarian parties.

The regional peculiarities of the organization of election campaigns have been clarified. The factors, determining them have been outlined as well. Among them: geographic location of the region, historical traditions, ethnic factor (the residence of the Hungarian minority) etc.

The main milestones in the evolution of the Party’s structure of the region are described: 1) 1990-1995; 1995-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014; starting from 2014. It has been summarized that according to the results of 2014 parliamentary elections, and the local elections of 2015, the following political parties become dominant in the party’s structure: a) formed as the сonsequences of the Revolution of Dignity («Petro Poroshenko’s Solidarity Block», political party «People’s Front», political party «Samopomich” Union»); b) «regional parties» (political party “Unified Center”, KMKS, the Hungarian Party of Ukraine, the Democratic Party of Hungarians of Ukraine); c) the parties that won the results of the local elections of 2015 (political party «Vidrodzhennya», the political party «Our region», the Agrarian Party of Ukraine).


Ключові слова


Transcarpathian region; local elections; electoral campaign; party system; regional political parties

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Авксентьєв А. Регіональні особливості динаміки партійної системи та електорального балансу в Харківській області. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. статей і тез за результатами наук. конф. (пам’яті Юрія Романовича Шведи) (м. Львів, 21 жовт. 2017 р.) / відп. за випуск А. Романюк, В. Литвин. Львів: Простір-М, 2018. Вип. 2. С. 8–24.
 2. Бортніков В. Партійно-політична структуризація у Волинській області (1991–2016). Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. статей і тез за результатами наук. конф. (пам’яті Юрія Романовича Шведи) (м. Львів, 08 жовт. 2016 р.) / за заг. ред. А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 34–51.
 3. Максимець Б. Національно-демократичні партії України у виборчих кампаніях початку ХХІ століття: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2014. 219 с.
 4. Майборода М. Позиції політичних партій в органах місцевого самоврядування Донецької області на початку ХХІ століття. Нова парадигма. 2009. Вип. 83. С. 97–107.
 5. Романюк А. Формування нового типу політичної партії в контексті трансформації партійних організацій Львівщини протягом періоду незалежності (1991–2016). Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. статей і тез за результатами наук. конф. (пам’яті Юрія Романовича Шведи) (м. Львів, 08 жовт. 2016 р.) / за заг. ред. А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 21–34.
 6. Остапець Ю. Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів: монографія. Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2016. 412 с.
 7. Гилев А., Семёнов А., Шевцов И. «Политические машины» и их «водители»: электоральное администрирование на местном уровне. Полития. 2017. № 3. С. 62–80.
 8. Трансформація партійної системи: український досвід у європейському контексті / за ред. Ю. Якименка. Київ: Центр Разумкова, 2017. 428 с.
 9. Стан політичних партій напередодні державного фінансування: звіт КВУ. URL: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:Звіт%20КВУ%3A%20»Стан%20політичних%20партій%20напередодні%20державного%20 фінансування (дата звернення: 07.09.2018).
 10. Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття: монографія / під ред. А. Круглашова і М. Токаря; редкол.: М. Зан, М. Гуйтор, Ю. Остапець, Н. Ротар; відп. за випуск М. Токар; НДІ політичної регіоналістики (Ужгород), НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці). Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. 552 с.
 11. Центральна виборча комісія. URL: http://www.cvk.gov.ua (дата звернення: 07.09.2018).
 12. Місцеві вибори 2010. Пульс країни. URL: http://parlament.org.ua/upload/docs/ Local%20Election-2010-ua.pdf (дата звернення: 07.09.2018).
 13. Остапець Ю., Шестак Н., Дудінська І. Еволюція партійної системи України в умовах трансформації соціальних і політичних структур / НДІ політичної регіоналістики; ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія». Ужгород: ЗІППО, 2016. 252 с. (Серія: «Studia Regionalistica», № 9).
 14. Результати місцевих виборів 2015 року. Висновки і прогноз. URL: http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vyboriv2015_Najbilshe_vtratyla_Samopomich_dodaly (дата звернення: 07.09.2018).
 15. Центральна виборча комісія. URL: http://www.cvk.gov.ua (дата звернення: 07.09.2018).
 16. Центральна виборча комісія. URL: http://www.cvk.gov.ua (дата звернення: 07.09.2018).
 17. Остапець Ю. Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів: монографія. Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2016. 412 с.
Copyright (c) 2018 Юрій Остапець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».