Про журнал

Галузь та проблематика

Щорічний журнал з політичних наук «Studia Politologica Ucraino-Polona» - це міжнародне наукове видання, в якому друкуються статті польських і українських науковців з політології та наближених до неї суспільно орієнтованих наук.

Процес рецензування

Тексти, що публікуються в журналі «Studia Politologica Ucraino-Polona», рецензуються двома незалежними зовнішніми рецензентами. Процес анонімного зовнішнього рецензування і виправлення текстів після рецензування відбувається у травні. Наявність двох негативних рецензій дискваліфікує текст до друку.

Редакційна колегія, до складу якої входять провідні українські та іноземні фахівці здійснює оцінку всіх статей, що надходять до неї, інформує авторів про прийняття текстів до редагування або висилає матеріали до авторів на доопрацювання. 

Періодичність публікації

Науковий журнал видається 1 раз на рік.

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля суспільного прогресу.

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.