Про журнал

Щорічний журнал з політичних наук «Studia Politologica Ucraino-Polona» - це міжнародне наукове видання, в якому друкуються статті польських і українських науковців з політології та наближених до неї суспільно орієнтованих наук.

Співзасновники журналу

Журнал індексується в міжнародних базах.

Журнал з 4 випуску має міжнародний індекс ISSN 2312-8933 і тому має статус закордонного наукового видання.

Поточний номер

№ 8 (2018)
Опубліковано: 2019-04-15

Весь випуск

Шанси і загрози пострадянського простору

Україна у пострадянському просторі

Переглянути всі випуски

Редакційна колегія

Володимир Горбатенко, доктор політичних наук, професор, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ) – голова від української сторони;

Ірена Ставови-Кавка, габілітований доктор, професор, Ягеллонський університет (Краків) – голова від польської сторони (Польща);

Агнєшка Кастори, габілітований доктор, Ягеллонський університет (Краків) – заступник голови редакційної колегії і відповідальний секретар від польської сторони (Польща);

Сергій Рудницький, доктор політичних наук, доцент, Польське наукове товариство у Житомирі – заступник голови редакційної колегії і відповідальний секретар від української сторони;

Рафал Возніца, доктор, Ягеллонський університет (Краків) – технічний секретар від польської сторони (Польща).

Наукова рада

Ольга Бабкіна, доктор політичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ);

Роман Бекер, габілітований доктор, професор, Університет імені Миколи Коперника у Торуні, (Польща);

Олександр Бойко, доктор політичних наук, професор, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Володимир Бонусяк, габілітований доктор, професор, Жешівський університет, (Польща);

Войцех Кауте, габілітований доктор, професор, Силезький університет (Катовіце), (Польща);

Ірина Кресіна, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук;України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ)

Ян Махнік, габілітований доктор, професор, Польська академія наук і мистецтв (Краків), (Польща);

Анджей Новак, габілітований доктор, професор, Ягеллонський університет (Краків), (Польща);

Ян Прокоп, габілітований доктор, професор, Польська академія наук і мистецтв (Краків), (Польща);

Петро Саух, доктор філософських наук, професор, Національна академія педагогічних наук України;

Володимир Смолянюк, доктор політичних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Володимир Цвих, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Юрій Шемшученко, доктор юридичних наук, академік НАН України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ);

Богдан Шляхта, габілітований доктор, професор, Ягеллонський університет (Краків), (Польща).

Редакційна рада

Ірина Баладинська, кандидат педагогічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Валерій Бортніков, доктор політичних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк);

Віктор Ватиль, доктор політичних наук, професор, Гродненський державний університет імені Янки Купали, (Польща);

Галина Зеленько, доктор політичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України (Київ);

Анджей А. Зємба, габілітований доктор, Ягеллонський університет (Краків), (Польща);

Анатолій Коваленко, доктор політичних наук, професор, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України (Київ);

Валерій Корнієнко, доктор політичних наук, професор, Вінницький національний технічний університет;

Анатолій Круглашов, доктор політичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Оксана Кукуруз, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

Гжегож Мазур, габілітований доктор, професор, Інститут політичних наук і міжнародних відносин Ягеллонського університету (Краків), (Польща);

Юрай Марушак, доктор філософії, Інститут політичних наук Словацької Академії Наук (Братислава), (Словакія);

Войцех Єжи Матерський, габілітований доктор, професор, Інститут політичних досліджень Польської академії наук (Варшава), (Польща);

Тетяна Перглер, доктор філософії, доцент, Перша сло`вянська гімназія і мовна школа у Празі, (Чехія);

Микола Примуш, доктор політичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Володимир Осадчий, габілітований доктор, професор, Люблінський католицький університет, (Польща);

Наталія Сейко, доктор педагогічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Олексій Сковіков, кандидат політичних наук, доцент, Московський гуманітарний університет, (Росія);

Томаш Стриєк, габілітований доктор, доцент, Інститут політичних досліджень Польської академії наук (Варшава), (Польща);

Олена Яцунська, доктор філософії, Бібліотека Конгресу США (Вашингтон).