Ціннісний вимір діяльності політичної еліти в умовах трансформаційного суспільства

Оксана Пашкова

Анотація


Being studied the values operation factors of activity of modern Ukrainian political elite and the directions of improving its values and moral priorities in the light of scientific achievements by Viacheslav Lypynsky.


Ключові слова


political elite; political activities; political values; transformational society

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський. – Київ-Філадельфія, 1995. – 470 с.
  2. Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII ст. / В. Липинський – Філадельфія, 1991. – 346 с.
  3. Вовканич С. Плюралізм еліт і унуверсалізм елітарності / С. Вовканич // Схід. – 1996. – Березень. – №4. – С. 30-34.
  4. Almond G., Verba S. The civic culture. Political attitudes and democracy in five nations. Princeton N.Y., 1963. – 237 p.
Copyright (c) 2012 Оксана Пашкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».