Історична пам’ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку ХХІ ст.

Наталія Ковтун

Анотація


The phenomen on of historic memory is analyzed on the basis of research of the social and political situation in Ukraine in the beginning of the 21st century. The correlation between historic memory and national identity in the context o Ukrainian political elite statement is emphasized.


Ключові слова


historical memory; historical process; historical consciousness; national identity; political elite

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Дудар В.П., Дудар В.В. Феномен історичної пам’яті у формуванні національної свідомості/ В. П. Дудар, В. В. Дудар // Національна ідея в духовній культурі України ХІХ- ХХ ст.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Полтава, 1993. – С. 26 – 28.
  2. Полянский В. Историческая память в этническом самосознании народов / В. С. Полянский // Социс. – 1999. – № 3. – С. 11 – 20.
  3. Афанасьев Ю. Трагедия победившего большинства. Размышления об отечественной истории и ее интерпретациях / Ю. Афанасьев – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yuri-afanasiev.ru/tragedy.html.
  4. Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р. Козеллек. – К.: «Дух і літера», 2005. – 380 с.
  5. Іванова-Георгієвська Н. Українське прямування до універсальних європейських цінностей: криза ідентичності / Н. Іванова-Георгієвська // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розвитку. – К.: Інститут ліберального суспільства, 2007. – С. 214 – 229.
  6. Томенко М. «Любити Україну варто за покликом серця, а не за рішенням органів влади»/ М. Томенко // Голос України. – 2007. – 12 червня.
Copyright (c) 2012 Наталія Ковтун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».