Поляки і українці у програмі та діяльності Волинської спілки сільської молоді

Alicja Bieńkowska

Анотація


The activity of the Rural Youth Union of Volyn that existing in the years 1922-1939. The number of community organizations in selected districts of Volyn province and Kremenets Lyceum role in the development of this organization are shown. Important role of this organization in repairing national relations in Volyn by cooperation of Poles and Ukrainians in this Union are shown also.

Ключові слова


Rural Youth Union of Volyn; Volyn province; ethnic relations in the interwar Volyn; ethnic politics of Poland; Polish-Ukrainian relations

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Sprawozdanie Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej za rok 1930/1931 tj. od 1 kwietnia 1930 do 31 marca 1931. // Młoda Wieś. Moлoдe Ceло. Czasopismo Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. – R. III. – 25.VI.1931. – nr 10 (39) – s. 1.
 2. Małolepszy E. Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej. – Częstochowa. – 2004. – 224 s.
 3. Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Urząd Wojewódzki Wołyń w Łucku [dalej: UWŁ], „Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej”. Opracował Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego [dalej: WZMW], sygn. 979/91, k. 29.
 4. AAN, UWŁ, Sprawozdanie miesięczne z ruchu zawodowego, społecznego i politycznego na terenie woj. wołyńskiego za m. styczeń 1924, Łuck, 9.II.1924 (tajne), sygn. 979/4, s. 1, 14.
 5. AAN, UWŁ, s. 73.
 6. Borkowski J. Ludowcy w II Rzeczypospolitej. cz. 2. – Warszawa. – 1987. – 412 s.
 7. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 26. 8. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 29.
 8. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 27-28.
 9. Kęsik J. Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892-1981. – Wrocław. – 1995. – 213 s.
 10. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 26.
 11. Doroczny Zjazd Delegatów Kół Młodzieży Wiejskiej. // Życie Krzemienieckie. – VII.1933 – nr 7. – R. II. – s. 303.
 12. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 30.
 13. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 29.
 14. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń nr 1 za czas od 1.I do 1.IV 1934, sygn. 979/24, k. 1-9.
 15. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń nr 2 za czas od 1 X do 31 XII 1934, sygn. 979, k. 1-4.
 16. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń za I kwartał b.r., Łuck, 27 kwietnia 1935 (tajne), sygn. 979/30, s. 2.
 17. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń na terenie województwa wołyńskiego za kwartał II br. na terenie woj. wołyńskiego, Łuck, 25.X.1935, sygn. 979/30, k. 36.
 18. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 31.
 19. X Walny Zajazd Delegatów Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej dnia 8-go lipca 1934 roku w Łucku. // Młoda Wieś. – R. VI. – 10.VIII.1934. – nr 7 (71). – s. 2.
 20. Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Uniwersytet Ludowy w Michałówce, Wypowiedzi b. słuchaczy II i III kursu na temat swego pobytu na UL, Sam...(podpis nieczytelny), Z życia U. Ludowego w Michałówce, 12.II.1934, Kurs II, 1933-34, k. 8.
 21. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń, Łuck, 20.IV.1936, tajne, za kwartał 4/35 i I/36, sygn. 979/31, k. 58-66.
 22. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 31.
 23. Nowe władze. // Młoda Wieś. R. III. – 25.IX.1931. – nr 12 (41). – s. 6.
 24. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń za I kwartał b.r., Łuck, 27 kwietnia 1935 (tajne), sygn. 979/30, k. 2.
 25. Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Henryk Józewski, Opowieść o istnieniu, akc. 3189[2], T. II, p. 3, Dwudziestolecie, k. 9-11.
 26. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń na terenie woj. wołyńskiego za kwartał II br., 20.VII.1934, sygn. 979/24, k. 10.
 27. X Walny Zjazd Delegatów Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej dnia 8-go lipca 1934 roku w Łucku. // Młoda Wieś. Organ Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. – R. VI. – 10 sierpnia 1934. – nr 7 (71). – s. 3.
 28. Statut Stowarzyszenia pod nazwą „Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej”. // Młoda Wieś.- R. VI. – 1.VII.1934. – nr 6 (70). – s. 2-8.
 29. AAN, UWŁ, Kwartalne Sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń na terenie woj. wołyńskiego na kwartał III br., Łuck, 24.X.1934, tajne, sygn. 979/24, k. 16.
 30. Kardela P. Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna. – Szczecin. – 2000. – 494 s.
 31. Prace Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w roku 1936/37. // Młoda Wieś. – R. IX. – 5.IX.1937. – Łuck. – nr 17. – s. 1.
 32. AAN, UWŁ, Wydział Społeczno-Polityczny. Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń w II i III kwartale, Łuck, 19 października 1936. Tajne, s. 75-78.
 33. AAN, UWŁ, Kwartalne sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń, Łuck, 20.IV.1936, tajne, za kwartał 4/35 i I/36, k. 58-66.
 34. AAN, UWŁ, WZMW, sygn. 979/91, k. 33.
 35. Πодолян Β., Ρекрут Β. Йоахим Волошиновсъкий у становленні українсъкого кооперативного руху (1897-1939 рр.). – Вінниця. – 2005. – 351 c. 
 36. Istotna konferencja. // Młoda Wieś. – R. X. – 5.XI.1938. – nr 21. – s. 3.
 37. Tezy. // Młoda Wieś. - R. X. – 5.XII.1938. - nr 23. - s. 4.
 38. Kowal L. Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej manifestuje swój stosunek do Armii, Jej Wodza i składa hołd pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. // Młoda Wieś. – R. IX. – 20.VII.1937.– nr 13-14. – s. 1-2.
 39. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu WZMW z dnia 29 stycznia 1938 r. // Młoda Wieś. – R. XI. – 5.II.1939. – nr 3. – s. 6.
Copyright (c) 2012 Alicja Bieńkowska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».