Демократизація політико-правової свідомості українства як фактор зміцнення українсько-польського співробітництва

Юрій Калиновський

Анотація


Changes in political values in the public consciousness of the Ukrainian citizens. It shows their correlativity with the European values of democracy are analyzed. The Polish experience of democratization of social relations and its impact on the Ukrainian political perspective are analyzed.


Ключові слова


political consciousness; democratization; political values; the elite; media

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Вятр Е. Местные элиты и демократические перемены (Польша, 1990-2002 гг.) / Е. Вятр // Социс. – 2005. – № 2. – С. 15-21.
  2. Шангина Л. Народ золотой середины – 2: как мы веруем / Л. Шангина // Зеркало недели. – 2000. - № 37 (сентябрь).
  3. Калиновський Ю. Особливості розвитку інститутів громадянського суспільства у транзитивних системах / Ю. Калиновський // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. «Питання політології». − 2001 − № 518. – С. 35-39.
  4. Левин И. Гражданское общество на Западе и в России / И. Левин // Полис. – 1996. – № 5. – С. 115-122.
Copyright (c) 2012 Юрій Калиновський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».