Гендерний аспект політичної діяльності

Людмила Погоріла

Анотація


The problem of gender correlation in contemporary Ukrainian political space is examined. The meaning of the political ideologies relative to women question is obverted. Social relations between the genders in Ukrainian political discourse are analyzed.


Ключові слова


gender; politics; gender equality; the social differentiation between the genders; political department

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Основи теорії гендеру : Навчальний посібник / Відпов. ред. М. М. Скорик. – К. : «К.І.С.», 2004. – 536 с.
  2. Суфражизм в истории феминизма. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.a-z.ru/women/texts/sufrr.htm.
  3. Левченко К. Права жінок: зміст, стан та перспективи розвитку. / Левченко К. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawdiss.org.ua/books/051.doc.html.
  4. Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінка в соціальній і політичній думці. / Д. Б. Елштайн; [пер. з англ. О. Мокровольського]. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2002. – 344 с.
  5. Галустян Ю., Герасименко Г., Макарова О. Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. / Ю. Галустян, Г. Герасименко, О. Макарова. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 192 с.
Copyright (c) 2012 Людмила Погоріла

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».