Соціоекономічна та політико-історична еволюція в Україні та Польщі у ХХ– на початку ХХІ століття

Юлія Богоявленська

Анотація


The advantages of synergetic paradigm in the analysis of changes taking place in Ukraine and Poland are analyzed. The attention is paid to the need of moving from the general development of the technosphere to the economy oriented on the person.


Ключові слова


Synergetics; technosphere; business-oriented person

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Синергетика економічних систем : навч. посібник / [І. Г. Грабар, Є. І. Ходаківський, О. В. Вознюк та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2003. – 244 с.
  2. Богоявленська Ю. В. Соціально-трудові відносини в Україні та Польщі: формування, функціонування, перспективи розвитку / Ю. В. Богоявленська // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – К. : АПСВ ФПУ. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
  3. Ходаківський Є. І. Методологія наукових досліджень : монографія / Ходаківський Є. І., Данилко В. К., Цал-Цалко Ю. С. – Житомир : Житомирське обласне об’єднання громадської організації «Спілка економістів України», 2009. – 340 с.
  4. Ходаківський Є. І. Синергетична парадигма економіки : монографія / Ходаківський Є. І., Грабар І. Г., Цал-Цалко Ю. С. – Житомир : Спілка економістів України, 2007. – 156 с.
  5. Богоявленська Ю. В. Праксеологічні підходи у менеджменті (теоретичне дослідження) / Ю. В. Богоявленська // Економіка України. – К. : Вид-во «Преса України», 2004. – № 12 (517). – С. 48–51.[закінчення див. у № 1 (518). – 2005. – С. 59 – 64.].
  6. Богоявленська Ю. В. Праксеологічні підходи у менеджменті (теоретичне дослідження) / Ю. В. Богоявленська // Економіка України. – К. : Вид-во «Преса України», 2005. – № 1 (518). – С. 59–64.
  7. Ходаківський Є. І. Ауторизм, синергетика руйнувань і позитивні зміни : наук.-популярне видання // Ходаківський Є. І., Грабар І. Г., Цал-Цалко Ю. С. – Житомир : Спілка економістів України, 2007. – 260 с.
  8. Богоявленська Ю. В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) : монографія / Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П., Ходаківський Є. І. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 700 с.
Copyright (c) 2011 Юлія Богоявленська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».