Проблеми формування європейської ідентичності

Еліна Кац

Анотація


The framing of a common European ilentethnity of EU countries is analyzed in the article. The attention is focused on the factors that led to the desire of Eastern Europe to join the European project. The dangers of joining Ukraine to the EU as a country that is not formed their own nation-state identity and role of media in strengthening of national and state identity are discussed in the article.


Ключові слова


European identity; national-state identity; Eastern Europe; political values; political communication

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Федуняк С. Єврорегіоналізм у контексті створення панєвропейської системи безпеки / С. Федуняк // Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації : зб. наук. праць. – Чернівці : Букрек, 2004. – С. 57–58.
 2. Якобс Д. Європейська ідентичність: факти і вимисли [Електронний ресурс] / Д. Якобс, Р. Мейер. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=205.
 3. Дейвіс Н. Проблема європейської ідентичності [Електронний ресурс] / Н. Дейвіс. – Режим доступу : http://tdcse.iatp.org.ua/Minakov3.htm.
 4. Andorka R. Modernization and relevance to totalitarism / R. Andorka // Social structures in the making. – Warsaw, 1997. – P. 66.
 5. Рангелов А. НАТО, Русия, Балканските дилеми и българската външната политика / А. Рангелов // Международни отношения. – 1997. – № 2. – С. 22.
 6. Юрт Й. Німецько-французькі діалоги про культуру [Електронний ресурс] / Й. Юрт. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n19texts/jurt.htm.
 7. Нольте Х.-Х. Европейский Союз и его место в современной мировой системе / Х.-Х. Нольте // Европа : журнал польского института международных дел. – 2002. – Т. 2, № 1 (2). – С. 77.
 8. Городенко Ю. Політична стратегія України / Ю. Городенко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2000. – № 5. – С. 84–89.
 9. Москаленко А. З. Основи масової комунікації / Москаленко А. З., Губернський Л. В., Іванов В. Ф. – К. : Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 1999. – 634 с.
 10. Дрешпак В. ЗМІ як суб’єкт політичного процесу / В. Дрешпак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Донецьк, 2001. – Вип. 3 (б). – С. 70–74.
 11. Барановський Ф. Європа у пошуках ідентичності: висновки для України [Електронний ресурс] / Ф. Барановський. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent. php3?m=1&n=73&c=1720.
Copyright (c) 2011 Еліна Кац

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».