Репрезентативність польських громадських об’єднань Волині (1917–1920 рр.)

Юлія Кондратюк

Анотація


The structure and characteristics of major Polish social organizations, operating in Volyn region in 1917– 1920's are analyzed in the article. The time of the establishment, objectives and ways of their implementation, membership, funding sources, governing bodies of each of them are represented.


Ключові слова


social organization; the Polish population; activity; Volyn region

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Державний архів Житомирської області. – Ф. 405, оп. 1, спр. 7.
  2. Устав общества вспомоществования бедным семействам поляков, участвующих в войне, и бедствующему польскому населению, пострадавшему от военных действий. – Петроград : Типо-литография «Евг. Тиле преемн.», 1914. – 7 с.
  3. Устав Житомирского римо-католического благотворительного общества. – Житомир : Типо-литография М. Розенблата, 1905. – 23 с.
  4. Устав общества христианской женской прислуги в имя св. Зиты в г. Житомире. – Житомир : Типо-литография М. Деленмана, 1907. – 8 с.
Copyright (c) 2011 Юлія Кондратюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».