Проблематика дослідження українського національно-визвольного руху другої половини ХХ століття

Тарас Лутчин

Анотація


The historiography of the Ukrainian national liberation movement of the second half of the twentieth century is analyzed in the article. The main trends in historiography are discussed, their specific features are highlighted, factors that affect  and identify the most common themes of works and publications are shown.


Ключові слова


national liberation movement; historiography; diaspora; dissidents; political opinion; ideological and political platform; ideology; underground groups; archives; sources

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Прокоп М. Напередодні незалежної України / М. Прокоп. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто – Львів, 1993.
 2. Стахів Є. ОУН у боротьбі з німецькими нацистами на Наддніпрянщині (Програмові зміни в ОУН) / Є. Стахів // Сучасність. – Мюнхен, 1986 – № 5. – С. 14–31.
 3. Потічний П. Українсько-російські відносини в політичній думці українського підпілля часу Другої світової війни / П. Потічний // Сучасність – К., 1992 – № 7 – С. 14–31.
 4. Гриньох І. Слово з нагоди 40-річчя УГВР / І. Гриньох // Сучасність. – Мюнхен, 1984. –  № 8. – С. 190–196.
 5. Бойдуник О. Організація Українських Націоналістів і засада власних сил народу / О. Бойдуник // ОУН (1929–1954). – На чужині, 1955. – С. 421–443.
 6. Камінський А. На перехідному етапі. “Гласність”, “перебудова” і “демократизація” на Україні / А. Камінський. – Мюнхен, 1990.
 7. Стецько Я. Дисиденство – визріваюча революційна ситуація / Я. Стецько // Українська визвольна концепція : твори. – Мюнхен, 1991. – Т. 2. – С. 462.
 8. Левицький Б. Історичне значення розламу в ОУН / Б. Левицький // Вперед. – Мюнхен, 1950 – № 2. – С. 5–8.
 9. Паньківський К. Від держави до комітету / К. Паньківський. – Нью Йорк – Торонто, 1957. – 160 с.
 10. Ільницький Р. Стан і перспективи визвольної справи в Україні (Оцінка “Українського демократичного руху”) / Р. Ільницький // Матеріали конгресу української вільної думки. – Мюнхен, 1973.  – Зб. 2. – С. 48–86.
 11. Українська інтелігенція під судом КГБ : матеріали з процесів В. Чорновола, М. Масютка, М. Озерного, та ін. – Мюнхен, 1970. – 148 с.
 12. Українські юристи під судом КГБ. – Мюнхен, 1968. – 107 с.
 13. Широке море України : Документи самвидаву України. – Париж; Балтимор, 1972. – 378 с.
 14. Голоси звідтіля. Документи і матеріали про становище політв’язнів у радянських концтаборах. – Мюнхен, 1975. – 74 с.
 15. Погром в Україні. 1972Ц1979 : Зошити українського самвидаву. – Мюнхен, 1980. – Вип. І. – 312 с.
 16. Ukraine after Shelest. – Edmonton, 1983.
 17. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті : Документи і матеріали : у 3 т. – Сучасність, 1983.
 18. Енциклопедія українознавства / [за ред. В. Кубійовича]. – [Перевидання в Україні]. – Львів, 2000.
 19. Українська Гельсінкська Група. 1978–1982 : Документи і матеріали. – БалтиморТоронто, 1978.
 20. Український вісник. 1970–1972. – Вип. 1–6. – Париж-Балтимор, 1971–1972.
 21. Вісник репресій в Україні (Періодичне видання Закордонного представництва УГГ). 1979–1985. – Нью-Йорк, 1979–1985.
 22. Інформаційні бюлетені Української Громадської групи виконання Гельсінських угод / [упоряд. О. Зінкевич]. – Торонто-Балтимор, 1981. – 139 с.
 23. Senkus Roman. Iurii Badz’o: a Biographical Note / Roman Senkus // Journal of Ukrainian Studies. – 1984. – № 16. – Vol. 9. – P. 71–73.
 24. Himka John Paul. Loenid Pliushch: The Ukrainian Marksist Resurgent / Himka John Paul // Journal of Ukrainian Studies. – 1980. – № 2. – Vol. 5. – P. 61–79.
 25. Bilinsky Yaroslav. Political Aspirations of Dissidents in Ukraine / Yaroslav Bilinsky // Український історик. – 1978. – № 1–3. – С. 30–39.
 26. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе / І. Лисяк-Рудницький. – К., 1994–1994. – Т. 1. – 1994. – 554 с.
 27. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе / І. Лисяк-Рудницький. – К., 1994–1994. – Т. 2. – 1994. – 573 с.
 28. Бєляєв В. Під чужими прапорами / В. Бєляєв, М. Рудницький. – К. : Радянський письменник, 1956. – 245 с.
 29. Римаренко Ю. На службі у світовій реакції. Про антинародну суть українського буржуазного націоналізма / Ю. Римаренко. – К. : Б. в., 1968. – 48 с.
 30. Чередниченко В. Контрреволюция на експорт: Украинский буржуазний национализм в арсенале современного антикоммунизма / В. Чередниченко. – К., 1985. – 166 с.
 31. Націоналізм проти нації. – К. : Політвидав України, 1970.
 32. Масловский В. В борьбе с врагами социализма / В. Масловский. – Львов, 1984. – 187 с.
 33. Дмитрук К. Безбатченки (документально-публіцистичний нарис) / К. Дмитрук. – К., 1980. – 318 с.
 34. Лук’яненко Л. Не дам загинуть Україні! / Л. Лук’яненко. – К. : Софія, 1994.
 35. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – К. : Видавничий Дім КМ Academia, 1998. – 276 с.
 36. Русначенко А. Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років / А. Русначенко. – К. : Видавничий Дім КМ Academia, 1999. – 324 с.
 37. Бадзьо Ю. Право жити / Ю. Бадзьо. – К. : Таксон, 1996.
 38. Мороз В. Есе, листи, документи / В. Мароз. – Мюнхен. : Сучасність, 1975.
 39. Гель І. Грані культури / І. Гель. – Львів, 1993.
 40. Литвин Ю. Советское государство и советский рабочий клас (глазами рабочегодиссидента) / Ю. Литвин // Архів Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих.
 41. Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід / Є. Сверстюк // Блудні сини України. – К., 1993. – С. 23–32.
 42. Birch I. The Ukrainian National Movement in the USSR since 1956 / І. Birch. – London : Ukrainian Information Service, 1971.
 43. Армстронг Дж. Український націоналізм / Дж. Армстронг. – Нью Йорк – Лондон, 1963.
 44. Farmer Kenneth. Ukrainian Nationalism in the Post-Stalin Era: Myth, Symbols and Ideology in Soviet Nationalities Policy / Farmer Kenneth. – The Hague-Boston: London, 1980.
 45. Bilocerkowycz Jaroslaw. Soviet Ukrainian Dissent / Jaroslaw Bilocerkowycz. – A study of Political Alienation Boulder and London, 1988.
 46. T. Rakowska-Harmstone. The Dialectics of Nationalism in the USSR / T. Rakowska-Harmstone // Problems of Communism. – 1974. – № 3. (VXXIII). – Р. 1–23.
 47. Боффа Дж. История Советского Союза : в 2 т. / Дж. Боффат. – М., 1990–1990. – Т. 2. – 1990. – 632 с.
 48. Верт Н. История Советского государства/ Н. Верт. – М., 1994. – 543 с.
 49. John Kolasky. Education in Soviet Ukraine, a Study in Diskrimination / John Kolasky.
 50. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период / Л. Алексеева. – ВильнюсМосква : Весть,1992. – 352 с.
 51. Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії (національне питання в СРСР очима радянських дисидентів) / І. Клейнер. – Париж, 1978. – 407 с.
 52. Вести из СССР. Права человека : в 5 т. – Мюнхен-Брюссель, 1989–1991.
 53. Подрабинек А. Карательная медицина / А. Подрабинек. – Нью-Йорк, 1979. – 102 с.
 54. Блох С. Диагноз: инакомыслие: Как советские психиатры лечат от политического инакомыслия / С. Блох, П. Реддауэй. – К., 1995. – 287 с.
 55. Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej / R. Torzecki. – Warszawa, 1993.
 56. Siwicki M. Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich / M. Siwicki. – Warszawa, 1993.
 57. Ковалевський З. Польська демократична громадськість повинна знати правду про Українську Повстану Армію / З. Ковалевський // Україна. Наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25. – С. 76–81.
 58. Айненкель А. Відозви KPR та ОУН 1943 р. / А. Айненкель // Ї. – Львів, 2003. – № 28. – С. 78–85.
 59. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1860–80-х років / Г. Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.
 60. Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.) / Ю. Курносов. – К., 1994. – 232 с.
 61. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років / А. Русначенко. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1998. – 720 с.
 62. Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років / А. Русначенко. – К. : Видавничий Дім “KM Academia”, 1999. – 324 с.
 63. Ведєнєєв Д. Двобій без компромісів. Протиборство спец підрозділів ОУН та радянських сил спец операцій. 1945–1980-ті роки : [монографія] / Д. Ведєнєєв, Г. Биструхін. – К. : К.І.С., 2007.
 64. Веденєєв Д. Г. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945) / Д. Ведєнєєв, Г. Биструхін. – К. : Ґенеза, 2006.
 65. Данилюк Ю. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. Данилюк, О. Бажан. – К. : Рідний край, 2006. – 616 с.
 66. Український Національний Фронт: Дослідження, документи, матеріали / [упорядн. М. Дубас, Ю. Зайцев]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 680 с.
 67. Українська загальнонародна організація (УНФ-2). Дослідження, документи, матеріали : у 2 т. / [упоряд. і відп. ред. Ю. Зайцев]. – Львів : Афіша, 2005–2005. – Т. 1. – 2005. – 704 с.
 68. Андріївський Д. Націоналізм: ідея і чин / Д. Андріївський // Самостійна Україна. – К., 1995. – № 2.
 69. Заславський В. Націоналізм і перехід до демократії в посткомуністичних суспільствах / В. Заславський // Сучасність. – К, 1993. – № 3. – С. 111–127.
 70. Дашкевич Я. Націоналізм і демократія / Я. Дашкевич // Українські проблеми. – К., 1994. – № 3. – С. 6–9.
 71. Дичковська Г. Філософсько-політичні основи українського національно-визвольного руху 20–50-х років ХХ століття / Г. Дичковська. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003.
 72. Мороз В. Шестидесяті роки на Україні / В. Мороз // Всесвіт. – 1992. – № 9–10. – С. 182– 187; № 11–12. – С. 152–156.
 73. Сливка Ю. У пошуках історичної правди / Ю. Сливка // Українська Повстанська Армія. зб. праць до 60-річчя УПА. – Львів, 2003. – С. 5–13.
 74. Шаповал Ю. Війна після війни / Ю. Шаповал // Українська Повстанська Армія : зб. праць до 60-річчя УПА. – Львів, 2003. – С. 184–200.
 75. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50-х років ХХ століття / Ю. Киричук. – Львів, 2000.
 76. Овсієнко В. Світло людей: Мемуари та публіцистика : у 2 кн. / В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2005–2005. – Кн. 2. – 2005. – С. 107–146.
 77. Українська Гельсінська Група, 1978–1982. Документи і матеріяли. – Торонто-Балтимор : Українське Вид-во “Смолоскип” ім. В. Симоненка. – 998 с.
 78. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : у 4 т. / [упоряди. Є. Захаров]. – Харків : Фоліо, 2001.
 79. Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – К., 1993.
 80. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні в 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аспект аналізу : у 2 кн. / І. Білас. – К. : “Либідь”, “Військо України”, 1994.
 81. Кафарський В. Комунізм і український національно-визвольний рух / В. Кафарський. – Івано-Франківськ, 2002.
 82. Національні відносини в Україні у ХХ ст. : зб. документів і матеріалів – К. : Наукова думка, 1994.
 83. Камінський А. На перехідному етапі: “гласність”, “перебудова” і “демократизація” на Україні / А. Камінський. – Мюнхен, 1990.
 84. Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових політичних партій України / Гарань О. В. – К. : Либідь, 1993.
 85. Ковтун B. Історія Народного Руху України / В. Ковтун. – К., 1995.
 86. Білоус А. Політичні об’єднання України / А. Білоус. – К. : Україна, 1993. – 108 с.
 87. Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці / В. Литвин. – К. : Абрис, 1995. – 496 с.
 88. Матеріали першого Всесвітнього конгресу українських політв’язнів // Голос Галичини. – 1992. – 1 (2–3). – 196 с.
 89. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. Записки помощника: воспоминания, документы, слухи, легенды, факты / В. Врублевский. – К., 1993. – 254 с.
 90. Шелест П. …Да не судимы будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС / П. Шелест. – М., 1995. – 612 с.
 91. Савчин М. Спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни / М. Савчин. – К. : Смолоскип, 2003. – 546 с.
 92. Хмара С. Сьогодні про минуле / С. Хмара. – Львів, 1993. – 123 с.
 93. Бердник О. Свята Україна / О. Бердник. – Балтимор-Торонто, 1980. – 206 с.
 94. Григоренко П. Спогади / П. Григоренко. – Детройт, 1984. – 750 с.
 95. Шумук Д. Пережите і передумане: Спогади й роздуми українського дисидентаполітв’язня з років блукань і боротьби під трьома окупація ми України (1921–1981) / Д. Шумук. – Детройт, 1983. – 536 с.
 96. Горинь Б. Не тільки про себе: Роман-колаж : у 3 кн. / Б. Горинь. – К. : Унів. Вид-во Пульсари, 2006. – Кн. 1. – 352 с.; Кн. 2. – 2008. – 648 с.
 97. Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників / Л. Лук’яненко. – К., 1991. – 128 с.
 98. Лук’яненко Л. Вірую в Бога і в Україну / Л. Лук’яненко. – К., 1991. – 320 с.
 99. Руденко М. Економічні монологи: (Нариси катастрофічної помилки) / М. Руденко. – Сучасність, 1978. – 200 с.
 100. Мешко О. Між смертю і життям / О. Мешко. – К., 1991. – 89 с.
 101. Мороз В. Есе, листи й документи / В. Мороз. – Сучасність, 1975. – 288 с.
 102. Тихий О. Роздуми : зб. статей, документів, спогадів / О. Тихий. – Балтимор-Торонто, 1982. – 79 с.
Copyright (c) 2011 Тарас Лутчин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».