Особливості етнічної самоідентифікації польської етногрупи в умовах національнокультурного відродження України

Наталія Марчук

Анотація


The features of ethno-cultural identity of the Polish minority in modern Ukraine are highlighted in the article. Multivariate ethnic behavior in democratic societies, the multiple and multilevel nature of ethno-cultural identity are indicated. The attention is paid to the integration of ethnic groups with low status in the national processes in Ukraine.


Ключові слова


Ethno-cultural Identity; ethnic policy of Polish minority; multivariate ethnic behavior

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Євтух В. Б. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції / Євтух В. Б. – К. : Стилос, 2000. – 390 с.
  2. Панчук М. Національні меншини як об’єкт етнополітичних досліджень / М. Панчук, О. Калакура // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? : зб. / [гол. ред. кол. І. Ф. Курас]. – К. : ІПіЕНД, 2002. – С. 239–252.
  3. Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К., 2003. – С. 14.
  4. Калакура О. Гармонізація життєдіяльності польської меншини в Україні як чинник українсько-польського партнерства / О. Калакура // Наукові записки : зб. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України, 2006. – С. 288–299.
  5. Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / Котигоренко В. О. – К. : Світогляд, 2004. – 722 с.
Copyright (c) 2011 Наталія Марчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».