DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2018.124868

Динаміка психопатологічних порушень та рівня соціального функціонування у хворих на шизофренію під впливом комплексного лікування

Alexandr Krishtal

Анотація


У ході дослідження запропонована система арт-терапії в комплексному лікуванні та реабілітації хворих на параноїдну шизофренію. Під впливом арт-терапії у комплексному лікуванні шизофренії відмічається швидка редукція психопатологічної симптоматики, нормалізація емоціонального стану, стабілізація поведінки хворих, поліпшення когнітивних показників, підвищення психофізичної активності хворих, що підтверджувалося даними динамічного аналізу клініко-психопатологічних порушень за шкалою PANSS


Ключові слова


арт-терапія; хворі на шизофренію; соціальне функціонування; позитивні; негативні; загальні психопатологічні синдроми; копінг стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyhtyar, V. O. (2009). The level of social functioning and quality of life as the basis of psychotherapy for patients with paranoid schizo-freesia. Ukrainian Journal of Psychoneurology, 17 (3 (60)), 35–44.

Voloshin, P. V., Maruta, N. O. (2015). Mental Health Protection Strategy of the Ukrainian Population: Contemporary Opportunities and Obstacles. Ukrainian Journal of Psychoneurology, 23 (1 (82)), 5–11.

Maruta, N. A. (2011). State of Provision and Prospects for the Development of Psychiatric Care in Ukraine. Archive of Psychiatry, 17 (3 (66)), 5–9.

Kolyadko, S. P., Kalenska, G. Yu. (2017). Features of the use of art therapy in the treatment of patients with paranoid schizophrenia. Ukrainian Journal of Psychoneurology, 25 (1 (90)), 51–55.

Gumenyuk, L. N., Mikhailova, E. A. (2010). Art therapy in the system of complex psychosocial rehabilitation of schizophrenic patients in conditions of compulsory treatment. Tauric medico-biological Journal, 4, 37–40.

Kozhina, A. M., Markova, M. V., Krishtal, A. A., Kostousov, A. A. (2013). Effektivnost art-terapii v kompleksnom lechenii bolnykh shizofreniyey. Mіzhnarodniy medichniy spetsіalіzovaniy naukovo-praktichniy zhurnal, 6 (1 (19)), 45–47.

Pushuk, N. G. (2010). Predictors of the process of psychosocial rehabilitation of the mentally ill. Ukrainian Journal of Psychoneurology, 18 (3 (64)), 145.

Mazhbits, V. B. (2012). Differentsirovannaya psikhosotsialnaya reabilitatsiya ambulatornykh bolnykh paranoidnoy shizofreniyey. Eksperimentalna і klіnіchna meditsina, 4 (57), 119–123.

Markova, M. V., Kosenko, K. A. (2014). Psykhoterapiia v kompleksnomu likuvanni zhinok, khvorykh na paranoidnu shyzofreniiu, pry riznykh modeliakh rodynnoi vzaiemodii: obgruntuvannia, zahalni pidkhody, spetsyfichni osoblyvosti. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 22 (3 (80)), 69–73.

Dryuchenko, M. O. (2016). Osoblivostі klіnіko-psikhopatologіchnoi simptomatiki paranoidnoi shizofrenіi u zhіnok v kontekstі ikh vplivu na stan materinsko-dityachoi vzaemodіi. Medichna psikhologіya, 4 (44), 78–84.

Korostiy, V., Hmain, S. (2015). Art-therapy in Complex Treatment of Major Depressive Disorder. European Psychiatry, 30, 1324. doi: 10.1016/s0924-9338(15)31033-6


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Діхтяр В. О. Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію // Український вісник психоневрології. 2009. Т. 17, № 3 (60). С. 35–44.

Волошин П. В., Марута Н. О. Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди // Український вісник психоневрології. 2015. T. 23, № 1 (82). C. 5–11.

Марута Н. А. Стан надання та перспективи розвітку психіатричної допомоги в Україні // Архів психіатрії. 2011. Т. 17, № 3 (66). С. 5–9.

Колядко С. П., Каленська Г. Ю. Особливості використання арт-терапії в лікуванні хворих на параноїдну шизофренію // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, № 1 (90). С. 51–55.

Гуменюк, Л. Н., Михайлова Е. А. Арт-терапия в системе комплексной психосоциальной реабилитации больных шизофренией в условиях принудительного лечения // Таврический медико-биологический вестник. 2010. № 4. C. 37–40.

Эффективность арт-терапии в комплексном лечении больных шизофренией / Кожина А. М. и др. // Міжнародний медичний спеціалізований науково-практичний журнал. 2013. Т. 6, № 1 (19). С. 45–47.

Пшук, Н. Г. Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, № 3 (64). С. 145.

Мажбиц В. Б. Дифференцированная психосоциальная реабилитация амбулаторных больных параноидной шизофренией // Експериментальна і клінічна медицина. 2012. № 4 (57). С. 119–123.

Маркова М. В., Косенко К. А. Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, № 3 (80). С. 69–73.

Дрюченко М. О. Особливості клініко-психопатологічної симптоматики параноїдної шизофренії у жінок в контексті їх впливу на стан материнсько-дитячої взаємодії // Медична психологія. 2016. № 4 (44). С. 78–84.

Korostiy V., Hmain S. Art-therapy in Complex Treatment of Major Depressive Disorder // European Psychiatry. 2015. Vol. 30. P. 1324. doi: 10.1016/s0924-9338(15)31033-6 Copyright (c) 2018 Alexandr Krishtal

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)