№ 5 (1) (2016)

Зміст

Ультразвуковая диагностика травматической формы ятрогенного верхнечелюстного синусита стоматогенного происхождения PDF (Русский)
Сурен Диасович Варжапетян 4-8
Обґрунтування методики розрахунку ліжкового фонду для надання вторинної стаціонарної допомоги PDF
Валентин Дмитрович Парій, Василь Миколайович Борис, Сергій Миколайович Грищук 9-14
Обсессивно-компульсивные явления в патоморфозе простой формы шизофрении PDF (Русский)
Наталья Владимировна Данилевская 14-18
Особливості перебігу ентеровірусної інфекції у дітей у Львівській області впродовж 2015 року PDF
Галина Орестівна Литвин, Олена Ярославівна Хомин 19-24
Ефективність стабілізованого фториду олова у комплексній профілактиці карієсу зубів у молоді PDF
Антоніна Михайлівна Політун, Наталья Сергеевна Марченко 24-30
Объёмная абсорбирующая повязка-дренаж для лечения огнестрельных ран мягких тканей PDF (Русский)
Ростислав Николаевич Михайлусов 31-35
Исследование полиморфизма гена L-myc (T3109G) в прогнозировании риска токсических осложнений при лечении неходжкинских лимфом PDF (Русский)
Абушанаб А. А. Салах, Станислав Владимирович Выдыборец, Наталия Григорьевна Горовенко, Ирина Радомировна Гартовская, Светлана Петровна Кирьяченко, Зоя Ивановна Россоха 36-44
Організаційні та психологічні аспекти оптимізації наднормового стаціонарного ліжкового фонду медичних закладів: досвід кіровоградської області PDF
Григорій Миколайович Урсол, Олександр Анатолійович Скрипник, Ольга Михайлівна Василенко 45-50
Результаты использования эндопротезирования в реконструктивно-пластической хирургии рака молочной железы PDF (Русский)
Юрий Алексеевич Винник, Светлана Александровна Фомина, Анастасия Юрьевна Гринева 51-54
Методика проведення внутрішньоартеріальної хіміотерапії раку стравоходу PDF
Станіслав Ігорович Кіркілевський, Роман Ігорович Фридель, Олександр Анатолійович Супруненко, Павло Сергійович Крахмальов, Юрій Миколайович Кондрацький 55-65
Порівняння традиційних та нетрадиційних факторів ризику серцево-судинних захворювань у жінок в перименопаузі PDF
Марія Володимирівна Яресько 65-70