DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.124436

Formation of a scientific approach to functioning as a process of development of innovation-oriented enterprises

Kateryna Boiarynova

Abstract


The object of research is considering the functioning of the development process of innovation-oriented enterprises in changing, turbulent economic conditions. The lack of available scientific approaches to the implementation of operational measures to develop innovative enterprises in the process of functioning has made it necessary to consider the functioning not as a process of life activity, but as a process of their operational development in the conditions of economic instability.

The theoretical bases of functioning of innovation-oriented enterprises as a development process are scientifically grounded. It is revealed that in its implementation it is necessary to lay the scientific and methodological foundations of innovation-oriented development. The functioning of an innovation-oriented enterprise is defined as a process of operative, systematic implementation of functions aimed at changing the economic state of an enterprise in order to achieve the target development targets. It is justified to operate with the development of innovative enterprises and key concepts.

The formed scientific approach allows to develop the organizational and economic bases for operating development in the process of functioning on the basis of fulfilling their economic functions as economic entities and in the system of economic relations.


Keywords


economic functions; functionality of innovation-oriented enterprises; development operating

Full Text:

PDF

References


Karpukhina, N. I., Shibanova-Roenko, E. A. (2012). Protivorechiya mezhdu funktsionirovaniem i razvitiem sotsial'no-ekonomicheskoy sistemy kak geneticheskaya osnova krizisov. Studencheskiy nauchnyi forum. Available at: http://www.rae.ru/forum2012/187/276

Lepeiko, T. I., Mazorenko, O. V. (2007). Rozkryttia sutnosti funktsionuvannia ta rozvytku pidpryiemstva. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 5 (232), 1226–1231.

Mazorenko, O. V. (2014). Vzaiemozviazok etapiv zhyttievoho tsyklu funktsionuvannia i rozvytku pidpryiemstva. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii, 2 (15 (4)), 100–102.

Kiselev, Yu. M. (2006). Zakon organizatsii «samosokhranenie» i ustoychivost' proizvodstvenno-ekonomicheskoy sistemy predpriyatiya. Interekspo Geo-Sibir, 2 (1). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zakon-organizatsii-samosohranenie-i-ustoychivost-proizvodstvenno-ekonomicheskoy-sistemy-predpriyatiya

Hultman, M., Bonnedahl, K. J., O’Neill, K. J. (2016). Unsustainable societies – sustainable businesses? Introduction to special issue of small enterprise research on transitional Ecopreneurs. Small Enterprise Research, 23 (1), 1–9. doi:10.1080/13215906.2016.1188719

Belz, F. M., Binder, J. K. (2015). Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model. Business Strategy and the Environment, 26 (1), 1–17. doi:10.1002/bse.1887

Pogrebova, O. A., Konnikov, E. A., Kurbanbaeva, D. F. (2017). Model assessing the sustainability of industrial enterprise development based on real option dynamic management model of innovations generations. 2017 XX IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM). doi:10.1109/scm.2017.7970749

Carayannis, E. G., Grigoroudis, E., Sindakis, S., Walter, C. (2014). Business Model Innovation as Antecedent of Sustainable Enterprise Excellence and Resilience. Journal of the Knowledge Economy, 5 (3), 440–463. doi:10.1007/s13132-014-0206-7

Aniskin, Yu. P. (2009). Upravlinnia korporatyvnymy zminamy po kryteriiu stiikosti. Moscow: Omeha-l, 404.

Kuzmin, O. Ye., Didyk, A. M. (2014). Tools of providing the multiple-vector development of enterprises. Technology Audit and Production Reserves, 6 (2 (20)), 21–24. doi:10.15587/2312-8372.2014.31396

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics, 39 (3), 312–320. doi:10.2307/1926047

Richardson, H. W. (1993). Regional growth theory. London, 405.

Feser, E. J. (1999). Understanding local economic development. New Brunswick: Center for Urban Policy Research, Rutgers University, 506.

Glazl, F., Livekhud, B. (2000). Dinamichnoe razvitie predpriyatiya. Kak predpriyatiya – pionery i byurokratiya mogut stat' effektivnymi. Kaluga: Dukhovnoe poznanie, 264.

Gloor, P. A. (2006). Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks. New York: Oxford University Press, 207. doi:10.1093/acprof:oso/9780195304121.001.0001

Khvan, V., Khorovitt, G.; Uvarov, A. F. (Ed.). (2012). Tropicheskiy les. Sekret sozdaniya sleduyushhey Silikonovoy doliny. Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniya i radioelektroniki, 331.

L'vov, D. S., Glaz'ev, S. Yu. (1986). Teoreticheskie i prikladnye aspekty upravleniya NTP. Ekonomika i matematicheskie metody, 5, 793–804.

Berle, A. A., Means, G. C. (1991). The Modern Corporation and Private Property. New Brunswick: Transaction Publishers, 396.

Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360. doi:10.1016/0304-405x(76)90026-x

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and practice of the learning organization. New York, 464.

Penrose, E. (1995). The theory of the growth of the firm. Oxford: Oxford University Press, 76–80. doi:10.1093/0198289774.001.0001

Richardson, G. B. (1972). The Organisation of Industry. The Economic Journal, 82 (327), 883–896. doi:10.2307/2230256

Casson, M. C.; Foss, N., Mahnke, V. (Eds.). (2000). An Entrepreneurial Theory of the Firm. Competence, Governance and Entrepreneurship: Advances in Economic Strategy Research. Oxford: Oxford University Press, 116–145.

Langlois, R. N. (2007). The Entrepreneurial Theory of the Firm and the Theory of the Entrepreneurial Firm. Journal of Management Studies, 44 (7), 1107–1124. doi:10.1111/j.1467-6486.2007.00728.x

Marintsev, D. A. (2010). Sistemno-funktsional'naya teoriya firmy kak osnova sovershenstvovaniya menedzhmenta. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Estestvennye, obshhestvennye nauki», 2, 92–95.

Marintsev, D. A. (2010). Sotsial'no ekonomicheskaya sushhnost' firmy. Lichnost'. Kul'tura. Obshhestvo, 12 (3 (57–58)), 248–252.

Novyy slovar inostrannykh slov. EdwART. (2009). Available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/12888

Noveyshiy filosofskiy slovar'. (1998). Minsk: Izd. V. M. Skakun, 896.

Pesikov, S. G. (2005). Razvitie funktsiy upravleniya predpriyatiem v usloviyakh globalizatsii i informatizatsii rynochnoy ekonomiki. Rossiyskoe predprinimatel'stvo, 6, 8–13.

Vasylkivskyi, D. M. (2012). Analiz mozhlyvosti realizatsii mekhanizmu pidvyshchennia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 3 (3), 103–105.

Kleyner, G. (2002). Predpriyatie – upushhennoe zveno v tsepi institutsional'nykh preobrazovaniy v Rossii. Problemy teorii i praktiki upravleniya, 2, 22–26.

Sytnyk, H. V. (2013). Tsilova funktsiia pidpryiemstva: evoliutsiia kontseptsii ta suchasni pohliady. Problemy ekonomiky, 1, 243–254.

Kleyner, G. B. (2005). Sistemno-integratsionnaya teoriya predpriyatiya i evolyutsionnyy pokhod. VI Mezhdunarodnyy Simpozium po evolyutsionnoy ekonomike. Pushhino, 15. Available at: http://www.twirpx.com/file/62919

Zherebilo, T. V. (2010). Slovar' lingvisticheskikh terminov. Nazran: OOO «Piligrim», 486.

Voynikanis, E. A., Yakushev, M. V. (2004). Informatsiya. Sobstvennost'. Internet: Traditsiya i novelly v sovremennom prave. Moscow: Volters Kluver, 176.

Asmolova (Plakhova), L. M. (2015). Funktsii obrazovatel'noy organizatsii: ot tseley k ikh vypolneniyu. Portaly i sayty obrazovatel'nykh organizatsiy na platforme kompanii «Sinergiya-info». Available at: https://eduface.ru/consultation/management/funkcii_obrazovatelnoj_organizacii_ot_celej_k_ih_vypolneniyu

Drozdov, I. N. (2012). Upravlenie razvitiem organizatsii. Vladivostok: Dal'nevostochnyy gosudarstvennyy tekhnicheskiy unіversitet. Tsentr gumanitarnykh tekhnologiy. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4498

Misharin, Yu. V. (2013). Strategirovanie v innovatsionnoy deyatel'nosti. Fundamental'nye issledovaniya, 11–5, 1007–1011

Osypov, V. M., Vorozheikin, O. O. (2012). Osoblyvosti stratehuvannia ekonomichnoho rozvytku ahlomeratsii v Ukraini. Stratehichni priorytety, 3 (24), 82–86.

Kulikova, E. I. (2015). Kontseptual'nye osnovy formirovaniya i razvitiya printsipov regional'nogo strategirovaniya. Evraziyskiy soyuz uchenikh, 6–1 (15), 77–80.

Kukharskaya, N. A. (2014). Strategirovanie sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona kak novyy podkhod k razrabotke i realizatsii strategiy regional'nogo razvitiya. Sotsіal'no-ekonomіchnі problemi suchasnogo perіodu Ukraini, 3 (107), 22–28.


GOST Style Citations


Karpukhina N. I., Shibanova-Roenko E. A. Protivorechiya mezhdu funktsionirovaniem i razvitiem sotsial'no-ekonomicheskoy sistemy kak geneticheskaya osnova krizisov: proceedings // Studencheskiy nauchnyi forum. 2012. URL: http://www.rae.ru/forum2012/187/276

Lepeiko T. I., Mazorenko O. V. Rozkryttia sutnosti funktsionuvannia ta rozvytku pidpryiemstva // Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. 2007. Vol. 5, No. 232. P. 1226–1231.

Mazorenko O. V. Vzaiemozviazok etapiv zhyttievoho tsyklu funktsionuvannia i rozvytku pidpryiemstva // Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii. 2014. Vol. 2, No. 15 (4). P. 100–102.

Kiselev Yu. M. Zakon organizatsii «samosokhranenie» i ustoychivost' proizvodstvenno-ekonomicheskoy sistemy predpriyatiya // Interekspo Geo-Sibir'. 2006. Vol. 2, No. 1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zakon-organizatsii-samosohranenie-i-ustoychivost-proizvodstvenno-ekonomicheskoy-sistemy-predpriyatiya

Hultman M., Bonnedahl K. J., O’Neill K. J. Unsustainable societies – sustainable businesses? Introduction to special issue of small enterprise research on transitional Ecopreneurs // Small Enterprise Research. 2016. Vol. 23, No. 1. P. 1–9. doi:10.1080/13215906.2016.1188719 

Belz F. M., Binder J. K. Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model // Business Strategy and the Environment. 2015. Vol. 26, No. 1. P. 1–17. doi:10.1002/bse.1887 

Pogrebova O. A., Konnikov E. A., Kurbanbaeva D. F. Model assessing the sustainability of industrial enterprise development based on real option dynamic management model of innovations generations // 2017 XX IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM). 2017. doi:10.1109/scm.2017.7970749 

Business Model Innovation as Antecedent of Sustainable Enterprise Excellence and Resilience / Carayannis E. G. et al. // Journal of the Knowledge Economy. 2014. Vol. 5, No. 3. P. 440–463. doi:10.1007/s13132-014-0206-7 

Aniskin Yu. P. Upravlinnia korporatyvnymy zminamy po kryteriiu stiikosti. monograph. Moscow: Omeha-l, 2009. 404 p.

Kuzmin O. Ye., Didyk A. M. Tools of providing the multiple-vector development of enterprises // Technology Audit and Production Reserves. 2014. Vol. 6, No. 2 (20). P. 21–24. doi:10.15587/2312-8372.2014.31396 

Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function // The Review of Economics and Statistics. 1957. Vol. 39, No. 3. P. 312–320. doi:10.2307/1926047 

Richardson H. W. Regional growth theory. London, 1993. 405 p.

Feser E. J. Understanding local economic development. New Brunswick: Center for Urban Policy Research, Rutgers University, 1999. 506 p.

Glazl F., Livekhud B. Dinamichnoe razvitie predpriyatiya. Kak predpriyatiya – pionery i byurokratiya mogut stat' effektivnymi. Kaluga: Dukhovnoe poznanie, 2000. 264 p.

Gloor P. A. Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks. New York: Oxford University Press, 2006. 207 p. doi:10.1093/acprof:oso/9780195304121.001.0001 

Khvan V., Khorovitt G. Tropicheskiy les. Sekret sozdaniya sleduyushhey Silikonovoy doliny / ed. by Uvarov A. F. Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniya i radioelektroniki, 2012. 331 p.

          L'vov D. S., Glaz'ev S. Yu. Teoreticheskie i prikladnye aspekty upravleniya NTP // Ekonomika i matematicheskie metody. 1986. Vol. 5. P. 793–804.

Berle A. A., Means G. C. The Modern Corporation and Private Property. New Brunswick: Transaction Publishers, 1991. 396 p.

Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3, No. 4. P. 305–360. doi:10.1016/0304-405x(76)90026-x 

Senge P. M. The Fifth Discipline: The Art and practice of the learning organization. New York, 1990. 464 р.

Penrose E. The theory of the growth of the firm. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 76–80. doi:10.1093/0198289774.001.0001 

Richardson G. B. The Organisation of Industry // The Economic Journal. 1972. Vol. 82, No. 327. P. 883–896. doi:10.2307/2230256 

Casson M. C. An Entrepreneurial Theory of the Firm // Competence, Governance and Entrepreneurship: Advances in Economic Strategy Research / ed. by Foss N., Mahnke V. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 116–145.

Langlois R. N. The Entrepreneurial Theory of the Firm and the Theory of the Entrepreneurial Firm // Journal of Management Studies. 2007. Vol. 44, No. 7. P. 1107–1124. doi:10.1111/j.1467-6486.2007.00728.x 

Marintsev D. A. Sistemno-funktsional'naya teoriya firmy kak osnova sovershenstvovaniya menedzhmenta // Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Estestvennye, obshhestvennye nauki». 2010. Vol. 2. P. 92–95.

Marintsev D. A. Sotsial'no ekonomicheskaya sushhnost' firmy // Lichnost'. Kul'tura. Obshhestvo. 2010. Vol. 12, No. 3 (57–58). P. 248–252.

Novyy slovar inostrannykh slov. EdwART. 2009. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/12888

Noveyshiy filosofskiy slovar'. Minsk: Izd. V. M. Skakun, 1998. 896 p.

Pesikov S. G. Razvitie funktsiy upravleniya predpriyatiem v usloviyakh globalizatsii i informatizatsii rynochnoy ekonomiki // Rossiyskoe predprinimatel'stvo. 2005. Vol. 6. P. 8–13.

Vasylkivskyi D. M. Analiz mozhlyvosti realizatsii mekhanizmu pidvyshchennia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2012. Vol. 3, No. 3. P. 103–105.

Kleyner G. Predpriyatie – upushhennoe zveno v tsepi institutsional'nykh preobrazovaniy v Rossii // Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2002. Vol. 2. P. 22–26.

Sytnyk H. V. Tsilova funktsiia pidpryiemstva: evoliutsiia kontseptsii ta suchasni pohliady // Problemy ekonomiky. 2013. Vol. 1. P. 243–254.

Kleyner G. B. Sistemno-integratsionnaya teoriya predpriyatiya i evolyutsionnyy pokhod: proceedings // VI Mezhdunarodnyy Simpozium po evolyutsionnoy ekonomike. Pushhino, 2005. 15 p. URL: http://www.twirpx.com/file/62919

Zherebilo T. V. Slovar' lingvisticheskikh terminov. Nazran: OOO «Piligrim», 2010. 486 p.

Voynikanis E. A., Yakushev M. V. Informatsiya. Sobstvennost'. Internet: Traditsiya i novelly v sovremennom prave. Moscow: Volters Kluver, 2004. 176 p.

Asmolova (Plakhova) L. M. Funktsii obrazovatel'noy organizatsii: ot tseley k ikh vypolneniyu // Portaly i sayty obrazovatel'nykh organizatsiy na platforme kompanii «Sinergiya-info». 2015. URL: https://eduface.ru/consultation/management/funkcii_obrazovatelnoj_organizacii_ot_celej_k_ih_vypolneniyu

Drozdov I. N. Upravlenie razvitiem organizatsii. Vladivostok: Dal'nevostochnyy gosudarstvennyy tekhnicheskiy unіversitet. Tsentr gumanitarnykh tekhnologiy, 2012. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4498

Misharin Yu. V. Strategirovanie v innovatsionnoy deyatel'nosti // Fundamental'nye issledovaniya. 2013. Vol. 11–5. P. 1007–1011

Osypov V. M., Vorozheikin O. O. Osoblyvosti stratehuvannia ekonomichnoho rozvytku ahlomeratsii v Ukraini // Stratehichni priorytety. 2012. Vol. 3 (24). P. 82–86.

Kulikova E. I. Kontseptual'nye osnovy formirovaniya i razvitiya printsipov regional'nogo strategirovaniya // Evraziyskiy soyuz uchenikh. 2015. Vol. 6–1 (15). P. 77–80.

Kukharskaya N. A. Strategirovanie sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona kak novyy podkhod k razrabotke i realizatsii strategiy regional'nogo razvitiya // Sotsіal'no-ekonomіchnі problemi suchasnogo perіodu Ukraini. 2014. Vol. 3 (107). P. 22–28.Copyright (c) 2018 Kateryna Boiarynova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448