ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

В. Філіппов

Анотація


Мета. Узагальнення досвіду розвитку бізнес-інкубаторів США, Європи, Російської Федерації та України, виявлення тенденцій розвитку та чинників, що впливають або можуть вплинути на розвиток вітчизняних бізнес-інкубаторів.

Методика. Проаналізовано світовий досвід бізнес-інкубування, а саме досвід світового лідера з бізнес-інкубування – США. Не можливо більш ніж 60-річну історію бізнес-інкубування в США і Європі пристосувати до України одразу, оскільки існують певні фактори, яки цьому заважатимуть. Для формування вірної методики застосування світового досвіду до країни, треба спочатку пройти декілька етапів змін у державному відношенні до самого поняття «бізнес-інкубування». Прикладом для цього може виступити Російська Федерація, яка за останні три роки активно співпрацює з NBIA, створює державні програми підтримки, як вищих навчальних закладів, так і самого підприємництва. Ці програми не тільки зобов’язують створювати бізнес-інкубатори, а і повинні фінансово стимулювати їх розвиток протягом років. Аналізуючи зміни стосовно цього питання у РФ та державні програми України, можна виявити  фактори, які гальмують розвиток бізнес-інкубаторства, та створити власні етапи, що зможуть вплинути на розвиток вітчизняних бізнес-інкубаторів

Результати. Отже, для застосування зарубіжного досвіду розвитку бізнес-інкубаторів Україна готова частково, оскільки основні обмеження – фінансові, державні, кадрові – тривалий час не слабшають. Але інтерес до вітчизняного бізнес-інкубування та можливості для його розвитку є: це підтверджує той факт, що деякі ВНЗ самостійно створюють бізнес-інкубатори, зокрема ВНЗ Одеси, Харкова, Києва, Дніпропетровська, а також АР Крим. Тому потрібно враховувати кращий світовий досвід та пристосовувати його до України.

Наукова новизна. Проаналізовано досвід розвитку бізнес-інкубаторів трьох країн світу, зокрема, США, Російської Федерації та України, завдяки чому були виявлені чинники, що впливають або можуть вплинути на розвиток вітчизняних бізнес-інкубаторів.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у застосування виявлених чинників, а саме адаптації кращого світового досвіду та пристосовуванні його до України та до вітчизняного бізнес-інкубування.

Ключові слова: бізнес-інкубатор, державні програми, фінансування, венчурні фонди, бізнес-ангели, малий бізнес, аналіз, підприємство.


Посилання


Strodtbeck T. A Perspective on International Incubation [Электронный ресурс] // Российско-американский Форум по бизнес-инкубаторству: материалы, 2011 г., 14-15 нояб., г. Москва. – М.: МГИМО, 2011.

Thomas, Strodtbeck (2011, November 14-15), A Perspective on International Incubation [Russian-American Forum of Business-incubation], Moscow State Institute of International Relations of Russia. Мoscow, MGIMO, CD-ROM 700mb.

Greif А. Best Practices in Mixed Use [Электронный ресурс] // Российско-американский форум по бизнес-инкубаторству: материалы, 2011 г., 14-15 нояб., г. Москва. – М.: МГИМО, 2011.

Ana, Greif (2011, November 14-15), Best Practices in Mixed Use [Russian-American Forum of Business-incubation], Moscow State Institute of International Relations of Russia, Мoscow, MGIMO, CD-ROM 700mb.

Lavelle J. Making the Leap Coaching Your Clients to the Next Level [Электронный ресурс] // Российско-американский форум по бизнес-инку¬батор¬ству: материалы, 2011 р., 14-15 нояб., г. Москва. – МГИМО, 2011.

June, Lavelle. Making the Leap Coaching Your Clients to the Next Level [Russian-American Forum of Business-incubation], Moscow State Institute of International Relations of Russia. Мoscow, MGIMO, CD-ROM 700mb.

Mark S. Long. Introduction to technology incubation [Электронный ресурс] // Российско-американский форум по бизнес-инкубаторству: материалы, 2011 г., 14-15 нояб., г. Москва. – М.: МГИМО, 2011.

Mark S. Long (2011, November 14-15), Introduction to technology incubation [Russian-American Forum of Business-incubation], Moscow State Institute of International Relations of Russia. Мos¬cow, MGIMO, CD-ROM 700mb.

Long M.S. Technology commercialization in action [Электронный ресурс] // Российско-амери¬кан¬ский форум по бизнес-инкубаторству: материалы, 2011 р., 14-15 нояб., г. Москва. – М.: МГИМО, 2011.

Mark S. Long (2011, November 14-15), Technology commercialization in action [Russian-Ameri¬can Forum of Business-incubation], Moscow State Institute of International Relations of Russia. Мoscow, MGIMO.

Горбунов Д.Б. Поддержка инновационных проектов деловым сообществом [Электронный ресурс] // Российско-Американский Форум по бизнес-инкубаторству: материалы, 2011 р., 14-15 нояб., г. Москва. – М.: МГИМО, 2011.

Gorbunov, D.B. (2011, November 14-15), Support innovative projects by the business community [Russian-American Forum of Business-incubation], Moscow State Institute of International Relations of Russia. Мoscow, MGIMO, CD-ROM 700mb.

Філіппов В.Ю. Порівняльний аналіз розвитку бізнес-інкубаторів в Україні та в світі / В.Ю. Філіппов // Економічний аналіз: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 209-212.

Fіlіppov, V.Y. (2011), Comparative analysis of the development of business incubators in Ukraine and worldwide, Economic Analysis. Proceedings of the Department of Economic Analysis and Statistics, Ternopil, STPC TNEU Economic thought, no.8-1, pp.209-212.

Філіппов В.Ю. Місце і роль венчурного капіталу в інноваційному процесі / О.В. Станіславік, В.Ю. Фі-ліппов // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – 2010. – Вип. 2 (33). – С. 236-242.

Fіlіppov, V.Y., Stanislavik O.V., (2010), Place and role of venture capital in the innovation process, Proceedings of the Odessa Polytechnic University, no.2(33), pp.236-242.

National Business Incubation Association: [Electronic resourse]. – Available from: .

National Business Incubation Association, available at: http://www.nbia.org.

Українська Асоціація бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

Ukrainian Association of Business Incubators and Innovation Centers, available at: http://www.novekolo.info.

Национальное содружество бизнес-инкубаторов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .

The National Association of Business Incubators Russia, available at: http://www.nsbi.org.