№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки)

Опубліковано: 2014-01-23

Теоретичні проблеми перехідної економіки

Підприємництво, менеджмент, маркетинг

Фінанси та інвестиції