ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В.В. Ратинський

Анотація


Мета. Порівняльний аналіз використання інтернет-технологій з метою оптимізації проведення маркетингових досліджень.

Методика. Проаналізовано ряд спеціалізованих публікацій на тематику маркетингових досліджень, розглянуто основні фактори впливу на самий процес проведення досліджень. Досліджено статистичні показники проведення маркетингових досліджень. Виокремлено групу вагомих факторів, які впливають на проведення маркетингових досліджень, а саме особливості використання інтернет-технологій під час проведення таких досліджень. Виділено економічну складову як один з найголовніших факторів, що впливають на ефективність та доцільність проведення маркетингових досліджень.

Результати. Проаналізовано перспективи використання Інтернету для розробки нових методів дослідження ринку. Крім методологічних аспектів, виокремлено зміни в самій механіці здійснення досліджень, адже це є новим імпульсом практики маркетингових досліджень. Ця зміна в становищі, переоцінці збору та аналізі інформації є новою можливістю для дослідження ринку, надає дослідникам широке поле для діяльності, яка повинна одночасно стимулювати дослідника для створення нових методів досліджень і зробити Інтернет для дослідників і фахівців реальним інструментом маркетингової підтримки прийняття рішень.

Наукова новизна. Встановлено переваги використання Інтернету як інструмента маркетингових досліджень. Виявлено особливості використання методу нетрографії в практиці проведення маркетингових досліджень.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в дослідженні способів використання Інтернету в процесі маркетингових досліджень, що, у свою чергу, спростить самий процес досліджень та зробить його економічно ефективнішим.

Ключові слова: маркетингове дослідження, бренд, Інтернет, респондент, модератор.


Посилання


Bressou E. Le bruit et le buzz: quelle pertinence po¬ur l'analyse de données secondaires de l'internet? / Е. Bressou, М. Carricano // Actes du Congrès de l’Association Française du Marketing, Londres. – 2009. – 14-15 Mai.

Bressou, E.and Carricano, M. (2009) Le bruit et le buzz: quelle pertinence pour l'analyse de données secondaires de l'internet?, Actes du Congrès de l’Association Française du Marketing, Londres, 14-15 Mai 2009.

Dahan E. The predictive power of Internet-based product concept testing using visual depiction and animation / Е. Dahan // Journal of Product Innovation Management. – 2000. – № 17. – Р. 99-109.

Dahan E., Srinivasan (2000), The predictive power of Internet-based product concept testing using visual depiction and animation, Journal of Product Innovation Management, 20, 17, 99-109.).

Dahan E. The Virtual Customer / Е. Dahan, J.R. Ha¬user // Journal of Product Innovation Ma¬nagement. – 2001. – № 19. – 5 September. – Р. 332-354.

Dahan E., Hauser J.R. (2001), The Virtual Customer, Journal of Product Innovation Management, 19, 5, (September), 332-354.)

Data, Darwin and the New CEO, By Consolidating Consumer Opinion, MIT Finds a New Way to Succeed (or Fail) Faster Than Ever // Advertising Age's Point Magazine. – 2005. – 4 April.

Data, Darwin and the New CEO, By Consolidating Consumer Opinion, MIT Finds a New Way to Succeed (or Fail) Faster Than Ever, Advertising Age's Point Magazine, April 4, 2005).

Dion D. Les apports de l’anthropologie visuelle à l’étude des comportements de consummation /

D. Dion // Recherche et Applications Marketing. – 2007. – № 22. – Р. 61-78.

Dion D. (2007) – Les apports de l’anthropologie visuelle à l’étude des comportements de consommation, Recherche et Applications Marketing, 22, 1, 61-78.).

Flores L. Technology can help us improve our va¬lue proposition / L. Flores // Esomar News Brief. – 2003. – February.

Flores, 2003 Florès, L., (2003), Technology can help us improve our value proposition, Esomar News Brief, February.

Gallant J.P. Vers une 4ème génération : les études de marché «online» / J.P. Gallant, Е. Vernette // Décisions Marketing. – 2000. – № 19. – Аvril. – Р. 39-52.

Gallant J.P., Vernette E. (2000), Vers une 4ème génération : les études de marché “online”, Décisions Marketing, n°19, avril, pp.39-52.

Hauser J.R. The Coming Revolution in Marketing Theory / J.R. Hauser // Marketing in an Electronic Age / By ed. R. Russell. – Boston: Harvard Business School Press, MA, 1985. – Р. 344-363.

Hauser, John R. (1985), “The Coming Revolution in Marketing Theory”, in R. Russell, ed., Marke¬ting in an Electronic Age, (Harvard Business School Press: Boston, MA), 344-363.

Hauser J.R. A Marketing Science Perspective on Recognition-Based Heuristics (and the Fast and

Fru¬gal Paradigm) / J.R. Hauser // Judgment and Decision Making. – 2011. – № 6-5. – July. – Р. 396-408.

Hauser, John R. (2011), “A Marketing Science Perspective on Recognition-Based Heuristics (and the Fast and Frugal Paradigm)”, Judgment and Decision Making, 6, 5, (July), 396-408.)

Kim P. The Forrester wave: brand monitoring Q3 2006 [Electronic resourse]. – Available from: .

Kim Р. (2006) The Forrester wave: brand monito¬ring Q3 2006, [Electronic resourse]. – Available from: http://www.forrester.com/Research/Document/ Excerpt/0,7211,39442,00.html.