ФОРСАЙТ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Ю.Ю. Юрченко

Анотація


Мета: дослідження – адаптація інноваційних технологій «бачення майбутнього» до системи оптової торгівлі.

Методика. Розглянуто термінологичне тлумачення форсайту як технології планування на новому етапі розвитку суспільства, та  дорожнє картування як покроковий  план-сценарій розвитку об'єкта.  Наведено концептуальну схему дорожнього картування оптової торгівлі на основі застосування форсайт-технологій. Зроблено спробу  побудови дорожньої карти на прикладі   ТОВ «Домотехніка-Норд», метою якої було досягнення лідерства на ринку холодильників в Україні.   Сформовані  експертні майданчики і зони компетентності. Для досягнення бажаного майбутнього – абсолютного лідерства на вітчизняному ринку холодильного устаткування – виділено необхідні рушійні сили: драйвери і відповідні їм цілі,  визначено забезпечуючі ресурси. Для усіх драйверів створені свої карти-маршрути, що відображають послідовність заходів на кожному етапі технологічного ланцюжка.

Результати. Апробована на рівні конкретного підприємства методологія розробки дорожньої  карти  стала першим кроком в освоєнні технології форсайта в оптовій торгівлі.

За результатами оцінки виконання дорожньої карти на прикладі ТОВ «Домотехніка-Норд» можна зробити висновок про те, що адаптована до умов оптової торгівлі методологія дорожнього картування виявилася досить ефективним інноваційним інструментом управління підприємством.  В подальшому необхідна уніфікація методології дорожнього картування для використання на підприємствах оптової торгівлі.

Наукова новизна. Запропоновано методологію форсайта в якості способу оцінки перспектив розвитку оптової торгівлі на основі форсайт-технологій передбачення майбутнього. Адаптовано  методологію  дорожнього  картування як інструмент стратегічного планування з розвитку об'єкта.

Практична значущість. Саме дорожня карта як метод форсайту втілює поетапне представлення процесів трансформаційно-інституціональних перетворень в системі оптової торгівлі і буде сприяти більш реалістичній концепції її  розвитку.

Ключові слова: форсайт, дорожнє картування, оптова торгівля, інновація, стейкхолдери.

Посилання


Серегина С.Ф. Закономерно ли появление форсайта / С.Ф. Серегин, И.А. Барышев // Форсайт. – 2008. – № 2 (6). – С. 4-12.

Seregina, S.F. and Baryshev, I.A. (2008), “Zakonomerno li poyavleniye forsaita”, Forsait, no. 2 (6), pp. 4-12.

Соколов А.В. Форсайт: взгляд в будущее / А.В. Соколов // Форсайт. – 2007. – № 1 (1). – С. 8-15.

Sokolov, A.V. (2007), “Forsait: vzglyad v buduscheye”, Forsait, no. 1 (1), pp. 8-15.

Бойкова М.В. Форсайт в Германии / М.В. Бойкова, М.Г. Салазкин // Форсайт. – 2008. – № 1 (5). – С. 60-69.

Boikova, M.V. and Salazkin, M.G. (2008), “Forsait v Germanii”, Forsait, no.1 (5), pp. 60-69.

Дуб А. Инновационные приоритеты в энергетическом машиностроении: опыт отраслевого форсайта / А. Дуб, С. Шашнов // Форсайт. – 2007. – № 3 (7). – С. 4-11.

Dub, A. and Shaahnov, S. (2007), “Innovatsionnie prioritety v energeticheskom mashynostroyenii: opyt otraslevogo forsaita”, Forsait, no. 3 (7), pp. 4-11.