ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • С.В. Цимбал Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

професійно спрямована проблемна ситуація, іншомовні здібності майбутніх спеціалістів, проблемне навчання.

Анотація

У статті розкриваються психологічні особливості використання професійно спрямованого проблемного навчання в контексті розвитку професійних іншомовних здібностей майбутніх спеціалістів технічних спеціальностей, описано основні види проблемних ситуацій та методи їх використання. Автор пропонує класифікацію професійно спрямованих проблемних завдань, використання яких дозволятиме ефективно розвивати професійні іншомовні здібності майбутніх спеціалістів технічних спеціальностей.

 

Біографія автора

С.В. Цимбал, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

кандидат психологічних наук, доцент
кафедри англійської мови для технічних і агробіологічних спеціальностей

Посилання

Волобуєва О.Ф. Психологічні засади розвитку професійних іншомовних здібностей майбутнього військового професіонала / Монографія. – Хмельницький: вид-во НА ДПСУ, 2007. – 395 с.

Карпушина М.Г. Проблемні ситуації у формуванні професіоналізму майбутнього фахівця // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2008 р.). – Одеса, 2008. – С.148.

Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: «Центр навчальної літератури», 2007. – 272 с.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Педагогика, 1972. – 232c.

Махмутов М.И. Организация проблемного обучения. – М.: Педагогика, 1977. – 228с.

Молотай Л.А. Місце і роль проблемних завдань в процесі практичного оволодіння іноземною мовою // Збірник наукових праць (За результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи»). – Хмельницький, 2003. – С. 83-84.

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1985. – 208с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-05