ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Автор(и)

  • Євгеній Клопота Запорізький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

порушення зору, інтеграція, професійна адаптація, професійне самовизначення, тренінг

Анотація

У статті розглядаються питання професійної орієнтації й працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями, виділяються професійні та соціально-психологічні аспекти їх трудової адаптації.  Проаналізовано проблему професійного самовизначення молоді з порушеннями зору. Підкреслюється важливість адекватного вибору професії для успішної інтеграції таких людей у соціум. Різні види трудової діяльності висувають й різні вимоги до зорового аналізатора, тому професійна орієнтація слабкозорих старшокласників повинна основуватися на врахуванні їх зорових можливостей і специфіки вибраної професії. В умовах зорової депривації значно ускладнюється перебіг процесу самовизначення, який у незрячих і слабкозорих старшокласників пов'язаний з професійним, сімейним, побутовим самовизначенням, що може посилити відчуття тривожності, знизити темп процесу стабілізації особистості. Важливе значення має й ставлення батьків до дефекту дитини у процесі її виховання. Запропоновано програму тренінгових занять, які спрямовані на усвідомлення життєвих цілей, своїх можливостей, бажань для здійснення адекватного вибору майбутньої професії молодими людьми, які мають порушення зору. 

 

Біографія автора

Євгеній Клопота, Запорізький національний університет

PhD in Psychology, associate professor, chair of pedagogy, psychology and educational activities

Посилання

Гудонис В.П. Основы и перспективы социальной адаптации лиц с нарушенным зрением / Гудонис В.П. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – 288 с.

Ермаков В.П. Профессиональная ориентация учащихся с нарушениями зрения: Медицина, психология, педагогика / Ермаков В.П. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 176 с.

Інтеграція молоді з обмеженими фізичними можливостями в суспільство: громадсько-правові, соціально-психологічні та інформаційно-технологічні аспекти / [Клопота Є.А., Бондаренко В.Г., Клопота О.А., Бондаренко С.А.]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 114 с.

Лесько О.Й. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.09.01 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / О.Й. Лесько. – К., 2003. – 20 с.

Никулина Г.В. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения: Теоретико-экспериментальное исследование / Никулина Г. В. – СПб.: КАРО, 2006. – 400 с.

Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами / (Н.О. Головко, Л.Є. Данелян, І.С. Довгалюк та ін.). – К.: Держсоцслужба, 2005. – 108 с.

Яницкий М.С. Адаптационный процесс: психологические механизмы и закономерности динамики / Яницкий М.С. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1999. – 84 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-22