НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Світлана Цимбал Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0652-369X

Ключові слова:

особистість, іноземна мова, науково-технічний переклад, текст

Анотація

У статті розглядаються основні психолого-лінгвістичні труднощі перекладу науково-технічного тексту у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Автор звертає увагу на те, що знання іноземних мов для майбутніх фахівців є вимогою часу сьогодення. Науково-технічний переклад безпосередньо стосується до обміну науково-технічною інформацією, інформаційного процесу і пізнавальної діяльності. Ефективне використання науково-технічної інформації дозволить прискорити темпи науково-технічного прогресу і соціально-економічного розвитку суспільства

 

Біографія автора

Світлана Цимбал, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Fedorenko O.I. Sci-Tech Translation (part 1): Course – book. – Ternopil’: Karpiuk Publishing House, 2002. – 288 p.

Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1985. – 127 с.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576 с.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М.: Наука, 1960. – 308с.

Петльова Л.Л. Сутність ділової гри як методу навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів // Тези доповідей Міжнародного форуму «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції». – К.: Ленвіт, 2005. – 290 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-03