ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Оксана Боряк Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна

Ключові слова:

когнітивний підхід, мовлення, інтелект, дизонтогенез, розумові відсталість, порушення мовлення

Анотація

У статті розглянута одна з актуальних проблем логопедії – прояви взаємодії інтелекту та мовних здібностей в мовленнєвому розвитку дітей. Мета статті – дослідити, визначити та обґрунтувати специфіку особливостей прояву взаємодії мислення та мовлення у дітей з розумовою відсталістю.

Оволодіння закономірностями мови вимагає достатньо високого рівня сформованості процесів аналізу, синтезу, узагальнення, диференціації, що при розумовій відсталості набуває ознаки порушеного, недостатнього рівня розвитку.

 

Біографія автора

Оксана Боряк, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти

Посилання

Виготский Л.С. Мышление и речь : Психологические исследования / Л. С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1996. – 327 с.

Герасимов Г.И. К становлению «когнитивной грамматики» / Г. И. Герасимов / Современные зарубежные грамматические теории. – М., 1985. – С. 213

Лалаева Р.И. Реализация онтогенетического подхода при определении взаимосвязи интеллекта и языковой способности в речевом развитии детей при нормальном и нарушенном онтогенезе / Р. И. Лалаева // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина – 2013. – № 1. – Том 3. Педагогика – С. 61-69

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – М., 1994. – 33 с.

Тищенко В.В. Особливості засвоєння мови дошкільниками з нормальним та порушеним розумовим розвитком / В. В. Тищенко // Бондар В. І., Данілавічютє Е.А., Засенко В.В., Соботович Є.Ф. Теорія та практика сучасної логопедії. Збірники наукових праць. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studmed.ru/docs/document4546?view=4&page=3. – (Назва з екрану)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-23