РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Світлана Мусійчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Ключові слова:

критичне мислення, технології, активні форми навчання, мозкова атака, навчання іноземної мови

Анотація

У статті розглянуто особливості та шляхи розвитку критичного мислення студентів при вивченні іноземної мови, наведено технології використання на заняттях з іноземної мови деяких прийомів формування критичного мислення студентів, зокрема «мозковий штурм» і дискусію. Доведено доцільність використання цих прийомів і стратегій для підвищення якості навчання іноземних мов і формування критичного мислення студентів у процесі роботи з іншомовними матеріалами на уроках іноземної мови.

 

 

Біографія автора

Світлана Мусійчук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу

Посилання

Голобородько О.А. Особистісно-орієнтовані технології навчання іноземних мов // Тези доповідей міжнародного форуму “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”. – К., 2005. – С. 61.

Гузеев В.В. О скрытом контексте в технологии развития критического мышления // Педагогические технологии. – 2006. – №2. – С. 152-154.

Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных поисках. – М.: Арена, 1994. – 246 с.

Кушнір В. Особливості критичного мислення педагога // Рідна школа. – 2001. – № 4. – С. 58-60.

Петрушин В.И. Психология менеджмента. – М.: Ин-т практической психологии, 1996. – 365 с.

Рогова С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – С. 56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-04