СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Оксана Пономаренко Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

профорієнтаційна робота, професія, педагогічні умови, структура, заклад освіти, учень, особистість

Анотація

Розглядаються питання необхідності застосування сучасних методів та форм профорієнтаційної роботи у навчальних закладах освіти та у професійній підготовці майбутніх фахівців. Система підготовки кваліфікованих спеціалістів є головним завданням професійно-практичної освіти.

 

Біографія автора

Оксана Пономаренко, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння / А. М. Алексюк. – Київ : Знання УРСР, 1980. – 48 с.

Верзілін Н. М. Сутність та класифікація основних методів навчання [Електронний ресурс] / Н. М. Верзілін. – Режим доступу: refs.uaclub.net.ua. – Назва з екрану.

Володина, Е. Новые подходы к проведению профориентационной работы / Е.Р. Володина // Електронний ресурс – Режим доступу: http://yppk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=156:2013-03-27-05-44-33&catid=1:articles&Itemid=5

Мельник, О. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання. / О.В. Мельник– К., 2008. – 54 с., с.26

Пряжников Е. Ю. Игры и методики для профессионального самоопределения старшеклассников / Е. Ю. Пряжников. – Москва, 2004. – 203 с.

Сподін, Л. До питання професійної спрямованості особистості та проблеми її формування / Л.А. Сподін // Педагогіка і психологія: 3б. наукових праць – Харків: ХДПУ. – 2000. – Вип.10 . – Ч.З. – С. 110-115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-04