ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМООЦІНКИ І ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Автор(и)

  • Євгенія Калюжна Запорізький національний університет, Ukraine
  • Марія Шевергіна Запорізький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

молодший шкільний вік, особистість, самооцінка, тривожність, особистісне утворення, розвиток, формування, соціальна адаптованість

Анотація

Стаття присвячена аналізу феноменології самооцінки і тривожності особистості, а також характеру їх взаємозв’язку у молодшому шкільному віці. Наголошено на тому, що самооцінка і тривожність є складними особистісними утвореннями і відносяться до фундаментальних властивостей особистості. Продемонстровано, що явище самооцінки, як і явище тривожності, – у будь-якому віці є соціально обумовленими. Емпіричним шляхом встановлено характер взаємозв’язку самооцінки молодшого школяра із рівнем його тривожності. За результатами кореляційного аналізу виявлено: чим вищий рівень самооцінки молодшого школяра, тим нижчий рівень його тривожності; відповідно, чим нижчий рівень самооцінки, тим вищий рівень тривожності. На підставі проведеного теоретико-емпіричного дослідження зроблено висновок про те, що підвищена тривожність є критерієм порушеного психічного здоров’я особистості та проявляє себе дією таких змінних, як слабка ідентичність, емоційна лабільність, занижена самооцінка та низька соціальна адаптованість.

 

Біографії авторів

Євгенія Калюжна, Запорізький національний університет

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Марія Шевергіна, Запорізький національний університет

студентка факультету соціальної педагогіки та психології

Посилання

Астапов В.М. Тревожность у детей / В.М.Астапов. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

Блонский П.П. Психология младшего школьника: Избранные психологические труды / П.П.Блонский. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2006. – 132 с.

Бороздина Л.В. Что такое самооценка? / Л.В.Бороздина // Психологический журнал, 1992. – Т.13. – № 4. – С. 99-101 .

Григорович Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М .: Гардарики, 2003. – С. 73-78 .

Захарова А.В. Исследование самооценки младшего школьника в учебной деятельности / А.В.Захарова, Т.Ю.Андрущенко // Вопросы психологии, 1980. – № 4. – С.90-99.

Костина Л. М. Методы диагностики тревожности / Л.М.Костина. – СПб .: Речь, 2006. – 198 с.

Микляева А.В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция / А.В.Микляева, П.В.Румянцева. – СПб.: Речь, 2007. – 151 с.

Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А.М.Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – С. 182-190 .

Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности: учебное пособие / В.Ф.Сафин. – Свердловск: Свердловский пед. институт, 1986. – 124 с.

Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги // Стресс и тревога в спорте / Сост. Ю.Л.Ханин. – М., 1983. – С. 12-24.

Kaluzhnaya E.N. Functional model of anxiety as stable features of personality / Є.М.Калюжна // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та ДВНЗ “Запорізький національний університет” / За ред. С.Д.Максименко, Н.Ф.Шевченко, М.Г.Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 2(8). – С. 97-102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10