ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Автор(и)

  • Є.М. Калюжна Запорізький національний університет, Ukraine
  • А.О. Дудко Запорізький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

Я-концепція, особистість, онтогенетичний розвиток, старший шкільний вік, тенденції поведінки, соціальний об’єкт, «Образ-Я».

Анотація

Статтю присвячено вивченню теоретичних аспектів явища Я-концепції особистості та її психологічних особливостей у старшому шкільному віці. Проаналізовано ключові визначення поняття Я-концепції у сучасній науковій психології. Розглянуто творчі здобутки та концептуальні позиції вітчизняних і зарубіжних психологів щодо проблематики Я-концепції особистості. Наголошено на тому, що Я-концепція є важливою психологічною категорією, яка тісно пов'язана із самосвідомістю особистості й займає центральне місце в психологічній регуляції діяльності. Зазначено на необхідності теоретико-емпіричного вивчення онтогенетичного аспекту Я-концепції як фактору становлення і розвитку особистості. Продемонстровано роль Я-концепції у формуванні особистості у старшому шкільному віці. Показано вікову специфіку Я-концепції підлітка та її значення в регуляції його соціальної активності. Акцентовано увагу на тому, що Я-концепція, як необхідна складова розвитку самосвідомості особистості, не обмежується внутрішнім простором людини та, у будь-якому віці, є соціально детермінованою.

Біографії авторів

Є.М. Калюжна, Запорізький національний університет

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

А.О. Дудко, Запорізький національний університет

студентка факультету соціальної педагогіки та психології

Посилання

Бернс Р. Что такое Я-концепция / Р.Бернс // Психология самосознания: Хрест. / Ред. Д.Я.Райгородский. – Самара: Бахрах-М, 2003. – С.333-393

Дерябин А.А. Я-концепция и теория когнитивного диссонанса: обзор зарубежной литературы /А.А.Дерябин. – М., 1994. – 352 с.

Калюжна Є.М. Я-концепція як ресурс досягнення цілісності та зрілості особистості / Є.М.Калюжна // Психологія: Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – С. 102-112.

Калюжна Є.М. Роль самооцінки у формуванні статусу особистості у групі / Є.М.Калюжна, О.С.Гвоздик // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” / За ред. С.Д.Максименко, Н.Ф.Шевченко, М.Г.Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 2 (8). – С. 102-108.

Kaluzhnaya E.N. Psychological mechanisms of formation self-concept of the personality / E.N.Kaluzhnaya // Стратегія розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у третьому тисячолітті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 листопада 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 48-50.

Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С.Кон. – М.: Прогресс, 1980. – 312 с.

Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь / Б.Г.Мещеряков, В.Зинченко. – М.: Олмапресс, 2004. – 666 с.

Слободчиков И.М. Переживание одиночества в рамках формирования «Я-концепции» подросткового возраста / И.М.Слободчиков // Психологическая наука и образование. – М, 2005. – № 1.

Столин В.В. Самосознание личности / В.В.Столин, – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 284 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-09