АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА

Автор(и)

  • O.А. Слободиська Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Ukraine
  • З.С. Савчук Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Ukraine

Ключові слова:

студентська молодь, складові іміджу викладача вищої школи.

Анотація

Проаналізовано результати опитування студентської молоді щодо складових іміджу сучасного викладача вищого навчального закладу та їх важливості при сприйнятті студентами цілісного образу викладача. Виявлено, що більш значимими для студентів старших курсів стають такі якості - освіченість, справедливість, тактовність і почуття гумору. Відповідно зростає нетерпимість щодо несправедливості. Таким чином, у процесі дорослішання студенти починають надавати більшого значення тим якостям педагога, що мають відношення: до їхньої професійної компетенції як джерела інформації та до їхніх морально-етичних якостей.

Біографії авторів

O.А. Слободиська, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри психології соціології та права

З.С. Савчук, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри психології

Посилання

Гапон Н. Викладач очима студентів / Надія Гапон, Максиміліан Дубняк // Вісник Львівського національного університету: серія педагогіка. - 2009. - Вип. 25.- Ч. 1. - С. 106-113.

Грейліх О. Психологія формування іміджу викладача вищого начального закладу / О. Грейліх // Гуманітарній вісник. – 2007. – № 19. – С. 14-21.

Кайданова Л.Г. Професійна компетентність та імідж сучасного викладача / Л.Г. Кайданова // Гуманітарній вісник. – 2009. – № 17. – С. 24-29.

Калюжный А.А. Педагогическая имиджелогия: учебное пособие для студентов вузов / А.А. Калюжный. – Алматы: Гылым, 2004. – 200 с.

Кононенко А. О. Самопрезентация и имидж как коммуникативные аспекты поведения / А.О. Кононенко // Науковий вісник Південно-українського національного університету, 2012. – Вип. № 3-4. – С. 152-157.

Кулакова Т.Б. Имидж педагога как социокультурный феномен: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. психол. наук / Т.Б. Кулакова. – М., 2007. – 201 с.

Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехники, психотехнологии / А.Ю. Панасюк. – М.: Омега-Л, 2007. – 266 с.

Швець Д.Є. Соціологічне опитування як механізм моніторингу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу / Швець Д.Є., О.О. Турба // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. № 47. – С.237-247.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-16