СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ «СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРАЦІ»

Автор(и)

  • А.В. Караваєва Запорізький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

праця, ставлення, ставлення до праці, мотивація, трудова поведінка.

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми ставлення людини до праці. Розглядаються основні підходи до вивчення даної проблеми, аналізуються різні моделі побудови системи «ставлення до праці». Пропонується соціально-психологічна модель ставлення людини до праці, що сформована на основі аналізу основних підходів. Наводиться схема цієї соціально-психологічної моделі. Описуються різні рівні та компоненти моделі ставлення до праці. Виділяються показники ставлення людини до праці та конкретної роботи, які можуть підлягати практичному дослідженню. Наводяться об'єктивні та суб'єктивні чинники, які сприяють формуванню певного ставлення особистості до праці.

Біографія автора

А.В. Караваєва, Запорізький національний університет

здобувач кафедри практичної психології

Посилання

Адамчук В. В. Экономика и социология труда : Учебник для вузов / В. В. Адамчук О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 407 с.

Волков Ю. Е. Социология труда : учебное пособие / Ю. Е. Волков ; А. К. Мамедов. – М. : Издательский дом «АТИСО», 2009. – 536 с.

Глухова З. В. Экономика н социология труда : Учебное пособие / З. В. Глухова. – Омск : СибАДИ, 1999. – 106 с.

Данченко С. А, Корнилова Д. С. Диагностика отношения к труду у профессионалов : Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://pandia.ru/text/78/175/17943.php

Дикарева, А. А. Социология труда / А. А. Дикарева, М. И. Мирская. – М. : Высш. шк., 1989. – 304 с.

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов / Л. Джуэлл. — СПб. : Питер, 2001. — 720 с. — (Учебник нового века).

Ильин Г. Л. Социология и психология управления: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. Л. Ильин. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 189, [3] с.

Маркова А. К. Психология профессионализма [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/1635275/

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; [пер. с англ.]. – [3-е изд.] – СПб.: Питер, 2009. – 352 с. – (Мастера психологии).

Мясищев В. Н. Психология отношений [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://ezolib.ru/5592.html

Прохватилов, А. А. Исследование отношения к труду при разработке плана экономического и социального развития промышленного предприятия / А. А. Прохватилов. – Л., 1976. – 12 с.

Ромашов О. В. Социология труда : Учеб. пособие / О. В. Ромашов – М. : Гардарики, 2001. – 320 с.

Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом : Учебное пособие для вузов [Текст] / В. А. Спивак. – Спб. : Питер, 2000. – 416 с. – (Учебники для вузов).

Херцберг Ф., Моснер Б., Блох Снидерман Б. Мотивация к работе [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/441159/

Vroom V. H., Deci E.L. An overview of work motivation. In: Reading in industrial and organizational psychology. – N.Y., 1972

Mc Clelland D. C. Assessing Human Motivation. New York : General Learning Press, 1971

Freeman R. Job Satisfaction as an Economic Variable// The American Economic Review, Vol.68, No.2. 1978, P.135

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-21